Utvärdering
Vad är ditt BMI och 10% mål?

Body Mass Index (BMI) är mått som bl.a. tagits fram för att avgöra om en person är underviktig, normalviktig eller överviktig.


Räkna ut ditt BMI


Ange din längd och vikt och klicka på "Räkna ut."

BMI skalan: Vad betyder det?
Inom sjukvården används BMI som ett sätt att bedöma undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Normalvikt anses vara BMI 20-25. BMI mellan 25-30 innebär övervikt och BMI 30 eller högre räknas som fetma.

Räkna ut 10%


Ange din vikt i kgDitt 10% mål är
(avrundat till närmsta kilo)
Nollställ

Vad är 10% mål?
Att sätta målet att gå ner 10% av kroppsvikten är en bra start på sin viktminskning. På ViktVäktarna är de viktiga 10% ett riktigt bra steg i rätt riktning mot att nå sin Målvikt. Att gå ner 10% av sin kroppsvikt leder till positiva hälsoförbättringar som t.ex. minskad risk för diabetes.


AllinclusiveAllinclusive
OnlineOnlineOnline