Må bra

Anamma det obekväma

Det mesta som är värt att kämpa för här i livet innefattar ett visst mått av obehag. Det är obekvämt att börja på ett nytt jobb, att sluta med skräpmat och att börja träna.

Det mesta som är värt att kämpa för här i livet innefattar ett visst mått av obehag. Det är obekvämt att börja på ett nytt jobb, att sluta med skräpmat och att börja träna. Det är oundvikligt att känna obehag när man skapar förändringar i livet och går utanför sin komfortzon. Låter man denna känsla styra kommer man förmodligen aldrig lyckas uppnå sina mål. Anamma istället obehaget och inse att det är ett tecken på framsteg och utveckling.

Bli bekväm med det obekväma
Att bli bekväm med det obekväma är ett uttryck som används flitigt inom den amerikanska armén. Poängen är att man ska förbli fokuserad på vad man vill uppnå, hur obekvämt det än känns. Man behöver inte vara inom militären för att gynnas av detta tänk. Livet är många gånger obekvämt och kan man se detta som ett positivt tecken på utveckling blir det ofta lättare. Våra kroppar fungerar på precis samma sätt. Om man alltid lyfter samma vikter på gymmet kommer musklerna inte bli starkare. Kroppen anpassar sig till den påfrestning den utsätts för, varken mer eller mindre. För att bli starkare krävs det att man utmanar musklerna och utsätter sig för det obehag det innebär att lyfta lite tyngre hela tiden. Samma sak gäller för vårt psyke.

Kontrollera impulserna
Visst känns det skönt att tillfredsställa sina behov så fort de dyker upp, vare sig det är att ge efter för chokladsuget eller att stanna hemma i soffan för att slippa obehaget som träningen innebär. Men detta direkta behovstillfredsställande sätter ofta käppar i hjulet för våra långsiktiga mål. Att tacka nej till en del omedelbara belöningar och acceptera ett visst mått av obehag gynnar oss på lång sikt och är nödvändigt för att skapa hälsosamma vanor. Om man är van vid att äta mycket socker och snabba kolhydrater kommer man med största sannolikhet drabbas av huvudvärk, hunger, sötsug och dåligt humör när man slutar. Den som avskräcks av detta obehag kommer i stället lida mångdubbelt längre fram i form av hälsoproblem och sjukdomar.

Höj ribban för det obekväma
Det är ansträngande att ständigt göra hälsosamma val. Men det är genom att fatta sunda beslut i ögonblicket då det känns riktigt svårt som resultaten kommer. Ju mer man gör detta desto bekvämare kommer man bli med det, samtidigt som man får större tillit till sin egen förmåga. Ribban för det obekväma höjs därför hela tiden i takt med att vi klarar av de utmaningar vi tar oss an. Det finns också en stor tillfredsställelse i att övervinna obehagskänslorna och göra hälsosamma val trots dem.

Vi människor är bekväma varelser och vi väljer instinktivt gärna kortsiktiga belöningar. Det är dock viktigt att inse att detta är en vana som man får betala för i framtiden. Om man istället gör sig bekväm med att fatta sunda beslut, och det tillfälliga obehag det kan innebära, kommer man behålla fokus och uppnå sina mål betydligt lättare. Det kan man ha nytta av på många plan i livet.