Må bra

Uppfyll dina mål - Vi ger dig tipsen

Hösten betyder ofta nystart med nya mål och en förhoppning om ett hälsosammare, roligare eller friskare liv. Du är inte ensam om att tänka att det är nu det ska hända.

Men hur gör man för att faktiskt nå de mål man sätter upp? Vad behöver man för att få kraft att nå hela vägen in i mål?
Tydliga förberedelser är grunden för att lyckas med dina mål. Världsmästare har sagt att det är lika viktigt att göra ett noggrant förarbete som att vilja vinna när det gäller att lyckas.

Identifiera och formulera

För att komma dit du vill är det först och främst viktigt veta var du ska. Att formulera för dig själv vad det är du vill och varför. Att förstå vad du önskar och vilken drivkraft som ligger bakom ger en bra grund att bygga vidare på.
Identifiera dina önskningar och visualisera hur det känns när du uppnår dem. Det finns några riktlinjer som är bra att ha i åtanke när du sätter upp dina mål som ökar möjligheten att nå dem. Knepet är att sätta mål efter smart-principen.
Smart-principen innebär att ett mål ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Ju tydligare du formulerat ditt mål, ju större är dina chanser att nå hela vägen.

Delmål

En annan viktig sak för att uppnå sina mål är att sätta delmål och belöna dig själv när du nått en bit på vägen. Delar du upp din målsättning i mindre delar blir det inte lika ouppnåeligt att steg för steg ta dig dit. Har du stora drömmar och högt uppsatta mål måste du plocka isär dem och göra det verkligt bit för bit. Varje bit är ett steg på vägen och värt att fira. Ska du bestiga Mount Everest får du först sikta på att komma till basstationen. Nästa mål blir nästa station och sedan bit för bit jobba dig uppåt, station för station, tills du till slut når toppen. Inget steg kan hoppas över, alla är lika viktiga för slutresultatet.

Förberedelse

Har du ett mål att bestiga Mount Everest krävs minutiösa förberedelser för alla eventualiteter, och det kan man ta med sig även när det gäller andra målsättningar. Att förbereda sig ordentligt är viktigt för att man ska kunna nå sitt mål. Gör en plan för hur du ska gå tillväga, vad behövs för att du ska lyckas och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Har du en plan för hur du ska hantera svårigheter och kan förekomma dig själv ökar dina chanser att lyckas.

Var beredd på hårt arbete

Har du satt upp ett mål så krävs hårt arbete för att nå dit, vore det enkelt skulle du ju redan vara där! Därför får du vara beredd på att det krävs en stor dos vilja och envishet för att ta dig dit du vill. Du får tillåta dig att ha dagar när det känns motigt och di kanske tar ett steg tillbaka, men sedan är det bara att hoppa upp på hästen igen. Har du från början en plan för hur du ska hantera sådana dagar känns det lättare att komma tillbaka.

Ha kul!

Sätt inte mål som känns alltför motiga redan från början. Du ska vara motiverad och det ska vara roligt att nå dit du vill. Se till att belöna dig ordentligt på vägen och ännu mer när du väl nått dit du vill! Lycka till!