Aktivitets­Points 2.0

Varför uppmuntra till fysisk aktivitet? “Fysisk aktivitet” är det som sker när kroppen rör sig utöver de vanliga aktiviteter som görs under en dag.

Regelbunden fysisk aktivitet är bra för hälsan och hjälper individen att nå det vi på WW kallar för “icke viktrelaterade mål”.¹ ² ³ ⁴ Fördelarna med fysisk aktivitet inkluderar:

 

Fysiska Psykologiska

Minskad risk för:

 • Hjärt- kärlsjukdomar
 • Högt blodtryck
 • Typ 2 diabetes
 • Vissa cancerformer

Andra fördelar:

 • Kan minska förlusten av muskelmassa under viktminskning ⁵
 • Ökad uthållighet i dagliga aktiviteter
 • Minskad kroppsvikt
 • Ökad sannolikhet att hålla vikten efter viktminskning

 

Förbättrad:6,7

 • Självkänsla
 • Sömnkvalitet
 • Känslan av depression
 • Humör
 • Livskvalitet ⁸
 • Självförtroende
 • Förmåga att hantera stress
 •  
   

Som tillägg till dessa hälsofördelar visar den vetenskapliga litteraturen att förändringar i vad en person äter i kombination med ökad fysisk aktivitet leder till 20 procent större viktminskning än att enbart ändra matvanorna.¹ ² ⁴ Utöver det är fysisk aktivitet den enskilt bästa faktorn för att hålla kilona borta.⁶

 

Vad är AktivitetsPoints 2.0?

Precis som vi har SmartPoints för mat så har vi AktivitetsPoints för motion. Det är vårt sätt att mäta hur mycket du rör på dig och är mycket smartare än att räkna steg, mäta sträcka eller att mäta tid. AktivitetsPoints guidar dig till aktiviteter som hjälper dig att bli starkare, mer vältränad och få bättre kondition.

I samband med att en medlem registrerar sig svarar man på ett antal frågor om motion för att få ett personligt aktivitetsmål för veckan. Det är utformat för att hjälpa medlemmar att se hur mycket de rör sig varje dag och att uppmuntra dem att röra på sig mer. Aktivitetsmålet är helt och hållet flexibelt och kan justeras upp eller ner genom att gå till Inställningar 

Medlemmar tjänar AktivitetsPoints för all typ av rörelse, oavsett om det är att ta en promenad runt kvarteret, styrketräna eller yoga. Medlemmar tjänar även AktivitetsPoints för aktiviteter som är “förklädd träning” såsom trädgårdsarbete, springa runt och leka med barnen eller att gå ut med hunden. 

Baserat på den senaste vetenskapen är AktivitetsPoints 2.0 individuellt anpassat - baserat på längd, vikt, ålder och kön - så att medlemmen vet exakt hur varje aktivitet gynnar deras kropp. AktivitetsPoints guidar till aktiviteter som är bäst-för-dig och medlemmar tjänar fler AktivitetsPoints på mindre tid vid styrketräning och högintensiv träning jämfört med vid lågintensiva aktiviteter.

 

Hur uppmuntrar WW sina medlemmar att röra på sig mer?

Våra insatser för fysisk aktivitet bygger på insikter från olika nationella och globala riktlinjer för folkhälsa.⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² Vi uppmuntrar medlemmar att vara fysiskt aktiva varje dag, att gradvis öka sin aktivitetsnivå, variera typen av aktivitet (uthållighet, hög intensitet och styrketräning) och att hitta sätt att integrera fysisk aktivitet i sin vardag.

Viktigast av allt är att vi uppmuntrar medlemmar att hitta aktiviteter som de gillar så att de rör på sig för att de vill och inte för att de “ska”. Forskning visar att när individer rör sig för att de gillar det är de också mer benägna att göra fysisk aktivitet till en del av sitt liv.¹³ Forskning visar också att individer som rör på sig för nöjes skull är mer benägna att gå ner i vikt och hålla sin vikt över tid jämfört med dem som rör på sig “för att träna”. Samma studie visar att individer som rör på sig med målet att förbättra sin livskvalitet rör sig signifikant mer än de som har som mål att gå ner i vikt.¹⁴


Tillbaka till Science Center

 

1Pronk NP, Wing RR. (1994). Physical activity and long-term maintenance of weight loss. Obes Res. 2(6): 587-599.

2Curioni CC, Lourenço PM. (2005). Long-term weight loss after diet and exercise: a systematic review. Int J Obes. (Lond) 29(10):1168-74.

3Wadden TA, - et al. (2012). Lifestyle modification for obesity: new developments in diet, physical activity, and behavior therapy. Circulation. 125(9): 1157-1170.

4Jakicic JM. (2002). The role of physical activity in prevention and treatment of body weight gain in adults. J Nutr. 132(2): 3826S-3829S.

5Stiegler P, Cunliffe A. (2006). The role of diet and exercise for the maintenance of fat-free mass and resting metabolic rate during weight loss. Sports Med. 36(3): 239-262.

6Penedo FJ, Dahn JR. (2005). Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Curr Opin Psychiatry.18(2):189-193.

7 Scully D, et al. (1998). Physical exercise and psychological well being: a critical review. Br J Sports Med. 32:111-120.

8Gill DL, et al. (2013). Physical Activity and Quality of Life. J Prev Med Public Health. 46: S28-S34.

9World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. 2010. Accessed March 21, 2018 at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf

10National Institute for Health and Care Excellence. Fact Sheet 4: Physical activity guidelines for adults (19-64 years). 2015. Accessed March 21, 2018 at: https://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Documents/adults-19-64-years.pdf

11U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 2018. Available at https://health.gov/paguidelines/second-edition/pdf/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf

12 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/ 

13Segar ML. (2015). No Sweat: How the Simple Science of Motivation Can Bring You a Lifetime of Fitness. AMACOM American Management Association.

14Segar ML, Eccles JS, Richardson CR. (2011). Rebranding exercise: closing the gap between values and behavior. Int J Behav Nutr Phys Act. 8: 94.