WW ViktVäktarna På Jobbet!

Vi besöker dig

På många orter i Sverige har vi möjlighet att erbjuda WW ViktVäktarna På Jobbet, vilket innebär att en av våra duktiga coacher besöker din arbetsplats. Coachen motiverar och inspirerar dig och dina arbetskamrater på ett sätt som lönar sig för alla parter. WW ViktVäktarna På Jobbet är ett bra komplement till företagshälsovården och På Jobbet-kurser arrangerade av WW ViktVäktarna är enligt Skatteverket godkända som friskvård och i enlighet med gällande skattelättnader.

Det här är ViktVäktarna På Jobbet:

WW ViktVäktarna På Jobbet är en variation av våra traditionella möten och säljs till arbetsgivare som vill motivera sin personal och stärka sitt företags hälsa. Mötena hålls på respektive arbetsplats och har samma syfte och mål som våra traditionella möten.

WW ViktVäktarna hjälper företag runt om i Sverige att bli mer hälsosamma, effektiva och attraktiva arbetsplatser genom att coacha de anställda mot en sundare livsstil.

På Jobbet kurser är ett komplement till företagshälsovården och helt skattefritt. Friskvårdsbidraget kan med fördel användas. Vikt och hälsa är ett allt viktigare och mer uppmärksammat ämne på många företag idag.

WW ViktVäktarna På Jobbet erbjuder minskade kostnader för arbetsgivaren samt viktminskning och hälsovinster för de anställda.

Så här går det till

Vi besöker arbetsplatsen en gång i veckan (under 12 eller 16 sammanhängande veckor) på eller i anslutning till arbetstiden och träffas i ca 1 timme. Då coachar, inspirerar och motiverar vi gruppen till en hälsosammare livsstil. Dessutom lovar vi en rolig stund och en stärkt gemenskap över befattningsgränserna.

Deltagarna får lära sig  vårt framgångsrika kostprogram WW Flex. Det ger dem alla verktyg de behöver för att lyckas med sin viktminskning. Deltagarna får också tillgång till inspirerande och motiverande interaktiva redskap både på vår webbsida och i mobiltelefonen. WW ViktVäktarna finns med deltagarna under dygnets alla 24 timmar.

Vi erbjuder också rabatterade fortsättningskurser på 8, 12 och 16 veckor med start inom 4 veckor efter avslutad kurs.

 

Vill du att vi kommer till din arbetsplats?