Aktivera aktiveringskod | WW ViktVäktarna

Var hittar jag aktiveringskoden?

Du har fått med dig en folder från ditt besök hos ViktVäktarna. 

På vänster framsida av foldern hittar du en sifferkod. Det är din aktiveringskod. Vi vill att du använder den på föregående sida.

Har du inte fått en aktiveringskod eller tappat bort den, ber vi dig omgående kontakta kundservice på 010-110 43 43.