ViktVäktarna På Jobbet - friskvård och företagshälsovård | WW ViktVäktarna

ViktVäktarna® På Jobbet

Stärk hälsan på ert företag och motivera era medarbetare. ViktVäktarna På Jobbet är ett bra komplement till företagshälsovården och godkänt som friskvård enligt Skatteverket.

https://viktvaktarnapajobbet.se/

Vi har verktygen ni behöver

Vi kan hjälpa er att öka frisknärvaron genom att erbjuda dina medarbetare kunskap, insikter och motivation till hälsosamma vanor, som hjälper dem att gå ner till, eller bibehålla, en hälsosam vikt. Det lönar sig att investera i era medarbetares hälsa, eftersom hälsosamma vanor leder till ökat välmående och bättre prestation. Inspirera dina anställda genom din arbetsplats! ViktVäktarna På Jobbet hjälper er att komma igång!

Vårt uppdrag är att inspirera till hälsosamma vanor tillgänglig för alla!

Godkänt som friskvård enligt Skatteverket

Skapar frisknärvaro istället för sjukfrånvaro

ViktVäktarnas metod är vetenskapligt bevisad

Godkänt som friskvård enligt Skatteverket

Skapar frisknärvaro istället för sjukfrånvaro

ViktVäktarnas metod är vetenskapligt bevisad