Hälsonotis | WW ViktVäktarna

Hälsonotis

ViktVäktarna®-planen för viktminskning och välbefinnande har utvecklats av respekterad vårdpersonal. Däremot är WW inte en medicinsk organisation och vi kan inte ge dig medicinsk rådgivning. Vi uppmanar dig starkt att rådgöra med din primära vårdgivare (t.ex. läkare eller sjuksköterska) innan du påbörjar någon plan som kan leda till viktminskning, även om viktminskning inte är ditt mål. Vi uppmuntrar dig att hålla din vikt inom riktlinjerna för hälsosam vikt som godkänts av Världshälsoorganisationen, motsvarande ett Body Mass Index (BMI) mellan 18,5-25,0. Vi inser dock att BMI är ett ofullkomligt mått på en individs hälsa och att andra faktorer kan vara en mer robust prediktor för vissa hälsoresultat. Du kan beräkna ditt BMI här.

Vi uppmanar dig också att göra regelbundna medicinska kontroller. Viktminskning kan skapa fysiska förändringar som bör övervakas medicinskt. Studier har till exempel visat att viktminskning kan förvärra sjukdomen i gallblåsan. Viktminskning rekommenderas inte för personer med ett BMI under hälsointervallet. Medicinsk övervakning är särskilt viktig för personer med ett känt medicinskt tillstånd. Planen uppmuntrar till ett hälsosammare matmönster och utveckling av hälsosamma livsstilsvanor, men den är inte avsedd att behandla någon sjukdom eller sjukdom. Dessutom:

WW förbjuder deltagande i sin viktminsknings- och hälsoplan för barn under 18 år och personer som har diagnostiserats med eller behandlats för anorexia nervosa eller bulimia nervosa under det senaste året.

Du får inte registrera dig i ett WW-medlemskap om du är under 18 år eller om du är gravid.

Om du behandlas för ett medicinskt tillstånd, tar receptbelagd medicin eller följer en terapeutisk diet för att behandla en sjukdom, är det särskilt viktigt att visa WW-planen för din vårdgivare. Eventuella ändringar som görs i planen av din vårdgivare bör följas.

WW kommer att tillhandahålla ett intagsmål och justeringsinstruktioner efter behov för att främja en hälsosam vikt. WW viktminskningsplan är utformad för en säker viktminskningstakt - upp till 1kg per vecka (efter de första tre veckorna). Om du förlorar i högre takt måste du se över planens riktlinjer och anpassa dem vid behov för att undvika snabb viktminskning. Att inte följa planen som den är utformad kan innebära risken att utveckla hälsokomplikationer i samband med snabb viktminskning.

Vi rekommenderar att du övervakar din vikt en gång i veckan. Om din vikt faller under riktlinjerna för en hälsosam vikt, måste du granska planens riktlinjer och anpassa dem för att behålla en hälsosam vikt. WW rekommenderar också att du diskuterar dina mål för att delta i WW med din vårdgivare. Att inte följa planen som den är utformad kan innebära risk för att utveckla hälsokomplikationer i samband med låg kroppsvikt.

Du behöver inte sätta ett viktminskningsmål för att gå med i WW. Du kan välja att behålla din nuvarande vikt samtidigt som du utvecklar hälsosamma vanor. Medlemmar med ett BMI under 18,5 får inte sätta ett viktminskningsmål.