Hälsonotis | WW ViktVäktarna

Villkor

Hälsoinformation

WW ViktVäktarnas hälso- och viktminskningsprogram är utvecklat av ett professionellt forskarteam. WW ViktVäktarna är dock inte en medicinsk organisation och kan inte ge dig medicinska råd. Vi uppmanar dig att rådfråga din läkare innan du påbörjar ett program som kan resultera i viktminskning, även om du inte har som avsikt att gå ner i vikt. Vi uppmanar dig att hålla din vikt inom det spann som Världshälsoorganisationen (WHO) anger som riktlinje för en hälsosam vikt, vilket är detsamma som Body Max Index (BMI) 18.5-25.0. Vi vet emellertid att BMI är inte är det enda som definierar en persons hälsa och att andra faktorer som t ex midjemått, ett värde som inte samlas in av WW ViktVäktarna, kan vara mer tillförlitligt för att värdera en persons hälsa. Du kan räkna ut ditt BMI här >>

Vi uppmanar dig också att göra regelbundna läkarbesök. Viktminskning kan skapa fysiska förändringar som ska övervakas medicinskt. Studier har till exempel visat att viktminskning kan förvärra problem med gallblåsan. Medicinsk övervakning är speciellt viktigt för personer med något känt medicinskt problem.  Programmet uppmuntrar till hälsosammare vanor och en regelbunden måltidsordning, men det är inte avsett att behandla eller lindra sjukdomar.

 • WW ViktVäktarna erbjuder tjänster till personer från och med att de fyllt 18 år.
 • Vårt program är inte framtaget för gravida och WW ViktVäktarna tillåter inte att du blir medlem om du är gravid. Om du redan är medlem och blir gravid:
  - Vi rekommenderar att du avslutar ditt medlemskap, du kan när som helst under graviditeten välja att avsluta medlemskapet hos oss. Efter graviditeten är du välkommen att bli medlem hos WW ViktVäktarna igen. Lämplig tid för detta tas i samråd med kontakt på mödravårdscentralen.
  - Om du och din barnmorska tycker det är lämpligt att du behåller ditt medlemskap hos WW ViktVäktarna, är du välkommen att göra det under följande förutsättningar:
  Du ska inte följa programmet från WW ViktVäktarna utan istället följa de råd och instruktioner du får av din kontakt på MVC när det gäller din vikt, mat, aktivitet, mindset och sömn.
 • Om du behandlas för en sjukdom, tar receptbelagd medicin eller följer en terapeutisk diet för att behandla en sjukdom, är det särskilt viktigt att du för din läkare berättar att du följer WW ViktVäktarnas program. Alla eventuella justeringar av programmet från din läkare kring programmet bör följas.​

 • WW ViktVäktarnas viktminskningsprogram är skapat för en säker takt på viktminskningen , upp till 1 kg per vecka (efter de första tre veckorna). Om du går ner snabbare än så bör du se över riktlinjerna för programmet och följa dem, om nödvändigt, för att undvika för snabb viktminskning. Att inte följa programmet som det är tänkt kan öka risken för hälsokomplikationer associerade med för snabb viktminskning.

 • Du behöver inte ha ett viktminskningsmål för att gå med i WW ViktVäktarna. Du kan gå med för att behålla din nuvarande vikt medan du skapar hälsosamma vanor. Medlemmar med BMI under 18,5 är inte tillåtna att sätta ett viktminskningsmål.

 • Vi rekommenderar att du väger dig en gång per vecka. Om din vikt blir lägre än riktlinjerna för en hälsosam vikt rekommenderar WW ViktVäktarna att du diskuterar ditt deltagande i WW ViktVäktarna med din läkare. WW ViktVäktarna kommer förse dig med en budget för hur mycket du bör äta för att främja en hälsosam vikt. Att inte följa programmet så som det är utformat kan utgöra en risk för att utveckla hälsokomplikationer i till följd av en låg kroppsvikt.

Senast uppdaterad 29 mars 2021