Vad är ditt BMI?

Räkna ut ditt BMI
när du ska gå ner i vikt

WW ViktVäktarnas program är ett säkert sätt att gå ner i vikt om du har för högt BMI.

Om BMI:

Under 18,5: UNDERVIKT
18,5 – 24,9: NORMALVIKT
25 – 29,9: ÖVERVIKT
30.0 och mer: FETMA

Har du ett BMI över 25? Läs här för att se vad du kan göra!
vad är bmi?

Vad är BMI och hur räknar man ut det?

 

BMI är en förkortning av Body mass index, och är ett mått på viktrelaterad hälsorisk. Med BMI mäter man om en person ligger i riskzonen för sjukdom på grund av övervikt. Men är det ett tillförlitligt verktyg? Läs om hur WW ViktVäktarna ser på saken.

Det är ett verktyg som tar hänsyn till din vikt i förhållande till din längd för att kunna uppskatta andelen kroppsfett. En hög fettprocent har ett tydligt samband med ökad risk för vissa sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes, andningsproblem och vissa cancerformer.

WW ViktVäktarna och BMI

Vi på WW ViktVäktarna menar att BMI är ett bra verktyg för att fastställa viktrelaterade hälsorisker. Det är tillgängligt för alla eftersom det bara kräver en enkel matematisk uträkning. Resultatet är dessutom enkelt att förstå och tolka.

BMI anses vara bland de främsta metoderna för att mäta kroppsfett eftersom andra sätt ofta är dyra och svåra att tillgå, och kräver högt utbildad personal.

Inte alltid rättvisande

Naturligtvis finns det tillfällen då BMI inte är den bästa metoden. Till exempel tar det inte hänsyn till kön eller ålder, och inte heller till hur mycket ben, muskler och organ i kroppen väger. Därför är det heller inte ett avgörande mått för vissa grupper, exempelvis idrottsmän och kroppsbyggare. För dessa personer är det mer rättvisande att använda andra metoder där man tar hänsyn till kroppens faktiska mått. Många av dessa är rätt krävande och man behöver mäta upprepade gånger för att få ett rättvisande resultat.

 

Hur WW ViktVäktarna kan hjälpa dig om du har för högt BMI


WW ViktVäktarnas program är ett säkert sätt att gå ner i vikt om du har för högt BMI. Precis i början av din viktresa kan det vara av stort värde att vara medveten om ditt BMI. Då har du en uppfattning om dina hälsorisker i förhållande till din vikt. Med hjälp av ViktVäktarnas program med hälsosam mat är det möjligt att gå ner upp till 1kg i veckan utan att vare sig räkna kalorier eller behöva vara hungrig.

 Mät gärna ditt midjemått för att få en mer fullständig bild av din vikt. Så här gör du:

 

● Använd ett måttband.

● Mät midjan i höjd med naveln, mittemellan nedersta revbenet och höftbenet.

● Stå avspänd med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter.

● Mät utan att dra åt måttbandet.

 

Bukfetma definieras som ett midjemått över 88 cm hos kvinnor och över 102 cm hos män.

Men redan vid ett midjemått på 80 cm hos kvinnor kan det finnas ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Vid 94 cm hos män kan det finnas ökad hälsorisk i kombination med andra riskfaktorer.

Källor:

1177.se
Weight Watchers US (BMI explained)

CTA i botten_ny

Just nu från 45 kr/v.
Välj medlemskap:
icons/ico_ProductDigital_mid Created with Sketch.
Digital

Du får tillgång till vår app och gör hälsoresan på egen hand
(från 45 kr/vecka).

Skapad av Love.
Coach + Digital

Du deltar i workshops (för tillfället livesända) med coach samt får tillgång till vår app
 (från 92 kr/vecka)