BMI - räkna ut | WW ViktVäktarna

Räkna ut ditt BMI
när du ska gå ner i vikt

ViktVäktarna® program är ett hälsosamt sätt att gå ner i vikt om du har för högt BMI.

Vad är BMI?

BMI är en förkortning av Body mass index, och är ett mått på viktrelaterad hälsorisk. Med BMI mäter man om en vuxen person ligger i riskzonen för sjukdom på grund av övervikt.

Hur räknar man ut BMI?

BMI är ett mått på förhållandet mellan vikten i kilo och längden i centimeter. BMI kan ses som ett verktyg för att kunna uppskatta andelen kroppsfett. En hög fettprocent har ett tydligt samband med ökad risk för vissa sjukdomar som till exempel hjärt och kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes, andningsproblem och vissa cancerformer.

Du kan göra din BMI beräkning längre ned på sidan med hjälp av vårt formulär om du vill räkna ut BMI.

BMI är ett bra verktyg för att fastställa viktrelaterade hälsorisker

Vi på ViktVäktarna menar att BMI är ett bra verktyg för att fastställa undervikt, övervikt eller fetma. Det är tillgängligt för alla eftersom det bara kräver en enkel matematisk uträkning. Resultatet är dessutom enkelt att förstå och tolka så man snabbt kan komma igång att gå ner i vikt.

BMI anses vara bland de främsta metoderna för att mäta kroppsfett eftersom andra sätt ofta är dyra och svåra att tillgå, och kräver högt utbildad personal. Det finns naturligtvis andra metoder för att ta reda på om din vikt är bra för din hälsa.

Räkna ut BMI med vår BMI kalkulator

Oavsett om du är man eller kvinna kan du räkna ut BMI genom att fylla i din vikt och din längd i ViktVäktarnas BMI-räknare!

Vikt
Längd
__._
BMI

Viktklasser för BMI-värden

BMI under 18,5: UNDERVIKT

Du som har undervikt kan må bra av att öka i vikt för att bli piggare och öka prestationsförmågan.

BMI 18,5 – 24,9: NORMALVIKT

Försök att behålla vikten genom att äta hälsosamt och att röra på dig i vardagen.

BMI 25 – 29,9: ÖVERVIKT

Övervikt kan innebära en måttlig ökning av risken för ohälsa. Från BMI 27 ökar riskerna betydligt för högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2.

BMI 30.0 och mer: FETMA

Den som lever fetma kan behöva gå ner i vikt för att undvika sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

När BMI inte är rättvisande

Naturligtvis finns det tillfällen då BMI inte är den bästa metoden. Till exempel tar det inte hänsyn till om du är man eller kvinna, ålder, och inte heller till hur mycket ben, muskler och organ i kroppen väger.

BMI och Idrott

Därför är inte heller BMI inte ett avgörande mått för vissa grupper, exempelvis idrottsmän och kroppsbyggare. För dessa personer är det mer rättvisande att använda andra metoder där man tar hänsyn till kroppens faktiska mått. Många av dessa är rätt krävande och man behöver mäta upprepade gånger för att få ett rättvisande resultat.

BMI och barn

För barn 2 – 18 år används i stället en formel som heter ISO-BMI. Den tar hänsyn till ålder och hur barnet växer på längden. Detta görs på Barnavårdscentralen, BVC, och i skolhälsovården.

Hur ViktVäktarna kan hjälpa dig om du har för högt BMI

ViktVäktarnas program är ett hälsosamt sätt att gå ner i vikt om du har för högt BMI. Precis i början av din viktresa kan det vara av stort värde att vara medveten om ditt BMI. Då har du en uppfattning om dina hälsorisker i förhållande till din vikt. Med hjälp av ViktVäktarnas program med hälsosam mat är det möjligt att gå ner upp till 1kg i veckan utan att vare sig räkna kalorier eller behöva vara hungrig.

BMI och andra metoder för att ta reda på om din vikt är bra för din hälsa

Att mäta måttet runt midjan

Mät gärna ditt midjemått för att få en mer fullständig bild av din vikt. Så här gör du:

  1. Använd ett måttband.
  2. Mät midjan i höjd med naveln, mittemellan nedersta revbenet och höftbenet.
  3. Stå avspänd med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter.
  4. Mät utan att dra åt måttbandet.

Bukfetma definieras som ett midjemått över 88 cm hos kvinnor och över 102 cm hos män.

Men redan vid ett midjemått på 80 cm hos kvinnor kan det finnas ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Vid 94 cm hos män kan det finnas ökad hälsorisk i kombination med andra riskfaktorer. Läs mer Så bedömer du din vikt på 1177.se.

Våra medlemskap

Vi ger dig verktygen du behöver för att skapa en hälsosam livsstil och nå dina mål.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.