ViktVäktarna | Personuppgiftspolicy | WW ViktVäktarna

Gäller fr o m: 1 mars 2021

ViktVäktarna® Personuppgiftspolicy för webbplatser och digitala produkter

Senast uppdaterad: 22 maj 2022

Vi är engagerade i att skydda integriteten för dem som besöker vår webbplats och använder våra digitala produkter. Denna Personuppgiftspolicy redogör för hur vi samlar in dina personuppgifter på vår webbplats eller genom våra digitala produkter, hur vi skyddar sådana uppgifter och rättigheterna du har beträffande användningen av sådana uppgifter. Läs igenom denna personuppgiftspolicy noggrant.

1. Vilka vi är

Denna Personuppgiftspolicy gäller för vår webbplats (”webbplatsen”) samt för vår mobilapp (”mobilapp”) och våra produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg och resurser som tillhandahålls på vår webbplats eller app (gemensamt, våra ”digitala produkter”). Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter som samlas in via våra digitala produkter enligt artikel 4(7) i GDPR är WW Nordics AB, Org.nr: 556165-9565 på Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö.

2. Vilka uppgifter samlas in om mig och hur används de?

Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig (”personuppgifter”). Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum (främst för att förhindra att underåriga ges tillträde till våra webbtjänster) och debiterings- samt kontokortsinformation. Personuppgifter kan också innefatta hälsorelaterade uppgifter, som t.ex. din vikthistorik.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder vår webbplats eller prenumererar på våra digitala produkter, som närmare beskrivs i denna personuppgiftspolicy. I alla dessa fall kommer vi endast att behandla personuppgifter som du anger direkt till oss eller som vi automatiskt samlar in från dig såsom anges i denna personuppgiftspolicy. Om det inte definierats i denna personuppgiftspolicy eller om du inte ger oss tillstånd att göra så, kommer vi inte att använda eller dela dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

I det följande avsnittet hittar du information om hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter och på vilken rättslig grund vi gör så och hur länge vi lagrar dina uppgifter.

En rättslig grund för behandling av dina uppgifter kommer att uppstå när ett eller flera av följande villkor gäller:

 • Samtycke: Du har gett oss ditt samtycke till användningen av dina uppgifter som kan återkallas när som helst, artikel 6(1)(a) i GDPR.
 • Kontrakt: Du har/eller är på väg att ingå ett avtal med oss och dina uppgifter behövs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna, artikel 6(1)(b) i GDPR.
 • Rättslig skyldighet: Vi kan behöva behandla dina uppgifter för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter, artikel 6(1)(c) i GDPR.
 • Berättigat intresse: Vi kan använda dina uppgifter eftersom vi – eller en tredje part – har ett berättigat intresse av att göra det. Detta sker endast i de fall där vi tror att sättet på vilket vi använder dina uppgifter inte i någon större utsträckning påverkar din integritet eller skulle förväntas av dig, eller då det finns en övertygande anledning att göra det, artikel 6(1)(f) i GDPR.

Registrering av medlemskap

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du registrerar dig för ett WW-medlemskap.

Vi samlar in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din postadress och dina betalningsuppgifter.

Vi samlar också in dina hälsouppgifter, såsom din vikthistorik och annan relevant information, beroende på dina specifika behov.

Dessa uppgifter används för att skapa din WW-medlemsprofil och förse dig med WW-tjänsterna enligt begäran. Vi kommer att skicka e-postmeddelanden för att förse dig med servicemeddelanden, uppdateringar och annan viktig information som är relevant för ditt WW-medlemskap.

Den rättsliga grunden är avtalet med oss och eftersom dina uppgifter behövs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna

Den rättsliga grunden för behandling av hälsouppgifter är ditt föregående samtycke som du kan återkalla när som helst.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Produktköp

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du köper produkter från vår webbplats.

Vi samlar in ditt namn, din e-postadress, leveransinformation, betalningsuppgifter och (valfritt) ditt telefonnummer.

Dessa uppgifter används för att behandla din beställning och leverera dina produkter. Vi kommer att använda ditt namn och din e-postadress för att skicka dig order- och leveransbekräftelser via e-post. Vi använder också dina betalningsuppgifter för att behandla betalning för din order och din e-postadress och andra kontaktuppgifter för att skicka din order till dig.

Den rättsliga grunden är avtalet med oss och eftersom dina uppgifter behövs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna.

Datalagring: Som en webbplatskund (e-handel) lagras dina inköpsuppgifter under den period som ditt medlemskap gäller + 5 år efter (om tillämpligt) eller så länge som krävs enligt gällande lag.

Prenumerationer

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du registrerar dig för att få vårt WW-nyhetsbrev och prenumererar på våra andra marknadsföringsmeddelanden.

Vi samlar in ditt namn, din e-postadress och dina marknadsföringspreferenser.

Detta används för att leverera WW:s nyhetsbrev och informera dig om erbjudanden, produkter, evenemang och undersökningar via e-post och via sociala medieplattformar.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.

Datalagring: Som prenumerant lagras dina uppgifter och preferenser tills du återkallar ditt samtycke eller 3 år från datumet för datainsamlingen eller den senaste kontakten med personen (begäran om information eller klickandet på en länk i ett e-postmeddelande)

Besök på webbplats

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du besöker vår webbplats.

Vi samlar in din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, felloggar och annan liknande information om ditt besök på vår webbplats.

Vi kan också samla in ytterligare information från cookies, spårare, webbfyrar och andra unika identifierare.

Vår cookiebanner låter dig bestämma om vi kan samla in dessa uppgifter. Se avsnittet om cookiepolicy.

Uppgifterna används för att komma ihåg dina webbplatsinställningar, språk, cookiealternativ. Det gör det också enklare att använda webbplatsen och kan hjälpa oss att tillhandahålla anpassad reklam enligt dina önskemål.

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster eller ditt samtycke när så krävs.

Datalagring: Din lagring av cookie-data kan variera beroende på vilken typ av cookie som implementeras. Se vår cookiepolicy för mer information.

Övriga gemenskapstjänster

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du går med i vår WW Community (Connect, WW sociala mediegrupper, anslagstavlor).

Vi samlar in ditt användarnamn, inloggningsinformation och annan information, inklusive videor, bilder, som du bestämmer dig för att dela på dessa plattformar.

Om du använder funktionen ”Offentlig profil” inom vår gemenskap ska du vara medveten om att vi inte kan kontrollera hur andra användare kan komma att använda dina uppgifter.

Vi kan inte heller förhindra att du får oönskade meddelanden från andra användare.

Dessa data används för att förse dig med begärda gemenskapstjänster.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Nedladdning av APP

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du laddar ner WW-appen.

Vi samlar in information om din användning av appen, matspårning, viktspårning eller de datum då du senast använde vissa funktioner). Vi samlar också in information om din enhet (t.ex. den specifika typen av operativsystem och maskinvara du har, och mängden ledigt och totalt minne) och appens filer på din enhet.

Vi kan använda sådan information, bland annat för att säkerställa att din handhållna enhet stöds och att den har tillräckligt med utrymme för appen, och för att bekräfta vilka versioner av appens filer som är installerade på din enhet.

Vi kommer också att använda denna information för att förbättra våra produkter och analysera hur folk använder våra appar.

Den rättsliga grunden är avtalet med oss och eftersom dina uppgifter behövs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Kundtjänst

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

Om du kontaktar vår kundtjänst.

Vi behandlar dina WW-kontouppgifter. Om du kontaktar oss per telefon samlar vi också in ljudinspelningar av ditt samtal. Om du kontaktar oss via chatt samlar vi in din IP-adress, information om din enhet samt chat kommunikation.

Uppgifterna används för att svara på dina kundtjänstförfrågningar. När samtal spelas in används uppgifterna för utbildnings- och kundvårdssyfte. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra kundtjänsten och för personalutbildningssyften eller ditt samtycke där så krävs.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter. Inspelade samtal och chatt-kommunikation lagras i 3 månader från samtalets datum om inte annat krävs på grund av rättslig skyldighet.

Wellness Wins

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du samlar in/använder dina Wellness Wins.

Vi behandlar information om dina WW-medlemskontouppgifter inklusive din vikt och aktivitet.

Uppgifterna används för att samla in och hantera ditt Wins-konto och ge dig möjligheten att lösa in och få dina valda belöningar.

Den rättsliga grunden är avtalet med oss och eftersom dina uppgifter behövs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Tredjepartsenheter

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du länkar ditt konto till din kroppsburna eller andra tredjepartsenheter.

Vi behandlar uppgifter som dina WW-kontouppgifter för att synkronisera relevant information från tredje part. Sammanfattningsdata som samlas in av din tredjepartsenhet (t.ex. aktivitetsspårare) kommer att överföras till oss och kan införlivas i ditt WW-konto.

Vi använder dessa uppgifter för att upprätthålla WW-spårningsinformation, t.ex. leverera Fitpoints och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden för en sådan behandling av dina personuppgifter är våra berättigade intressen när vi anpassar innehållet i våra tjänster i linje med användarnas önskemål och ytterligare förbättrar våra produkter.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Formulär

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du deltar i våra undersökningar, frågeformulär, självutvärderingsfrågesporter, tävlingar, ger oss produkt- eller tjänsterecensioner.

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, platsutlåtanden och annan information som du frivilligt tillhandahåller.

Om vi använder dessa uppgifter för att marknadsföra våra tjänster eller produkter kommer den rättsliga grunden för behandlingen att vara ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Erbjudanden

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du deltar i våra partnererbjudanden.

Vi behandlar ditt WW-program och kontouppgifter. Observera att dessa partners är ansvariga för sina egna sekretessrutiner.

Vissa partnerskap eller program kräver att vi delar din WW-programinformation med partnern för att underlätta dessa partnerskap.

Den rättsliga grunden för sådan behandling är genomförandet av ett avtal med partnern där så är tillämpligt eller ditt samtycke där så krävs.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

Funktionen Bjud in en vän

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

När du använder funktionen ”Bjud in en vän”.

Vi behandlar din WW-kontoinformation och länken Bjud in en vän.

Vi använder dessa uppgifter för att ge dig länken Bjud in en vän. Om din länk används för att skapa ett kvalificerat WW-konto är den aktiviteten kopplad till ditt konto för att tilldela dig eventuell intjänad kredit.

Om du går med i WW genom att använda länken ”Bjud in en vän”.

Vi behandlar dina registreringsuppgifter. Observera att ditt förnamn, din e-postadress och ditt medlemsnummer kommer att länkas till den medlem vars länk du använde för att gå med.

Den rättsliga grunden är avtalet med oss och för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna.

Datalagring: Som medlem lagras dina kontouppgifter under perioden för ditt medlemskap + 5 år efter.

WW Wellness Impact Award

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER

VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN ELLER BEHANDLAS

ANVÄNDNING OCH RÄTTSLIG GRUND

Om du nominerar någon för en WW Wellness Impact Award.

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress och noterar att du är en WW-medlem (om tillämpligt).

Vi använder dessa uppgifter för att behandla din nominering. Den rättsliga grunden är ditt samtycke.

Datalagring: Nominatordata kommer att lagras i 6 månader

Om du är nominerad/ansöker om en impact award.

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress och dina ansökningsuppgifter. Vinnarinformationen kommer att delas med WW Good Foundation Inc. USA för att underlätta utbetalning av medel.

Vi använder dessa uppgifter för att behandla din ansökan/nominering och för att bedöma om du är berättigad till utmärkelsen.

Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) (b) i GDPR eftersom behandling är nödvändig för att fullfölja tilldelningsavtalet.

Datalagring: Nominerade data lagras i högst 6 månader efter beslut. Vinnare lagras i 1 år efter utbetalning av pengar + eventuella lokala tillämpliga skatter/rättsliga krav gäller.

Om du prenumererar på vår e-postkommunikation om impact award.

Vi samlar in ditt namn, din e-postadress och dina marknadsföringspreferenser.

Detta används för att leverera nyhetsbreven och informera dig om våra aktiviteter för social påverkan.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.

Datalagring: Som prenumerant lagras dina uppgifter och preferenser tills du återkallar ditt samtycke.

3. Cookies

Vi använder oss av cookies och liknande teknik som pixlar, taggar, webbfyrar och andra identifierare för att hjälpa oss att anpassa vår webbplats och våra digitala produkter till dig, förstå hur användare använder vår webbplats och våra digitala produkter och hjälpa till att anpassa vår marknadsföringskommunikation.

Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar på vår cookiebanner. Du hittar den genom att klicka på "Hantera cookies" längst ned i det vita fältet på alla sidor. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår cookiepolicy.

4. Sociala plug-ins och andra tredjepartsfunktioner

Vår webbplats innehåller länkar till eller funktioner från andra webbplatser. Denna personuppgiftspolicy omfattar endast Viktväktarnas integritetsskyddsrutiner och omfattar inte motsvarande rutiner för tredjepartswebbplatser eller funktioner. Vi är inte ansvariga för personuppgiftspolicyer och/eller praxis hos tredje part. När du länkar till en annan webbplats eller använder en tredjepartstjänst, bör du läsa personuppgiftspolicyn på denna webbplats eller tjänst.

I den mån som vissa tredjepartstjänster är tillgängliga på vår webbplats, gäller följande villkor:

Vi använder plug-ins från de sociala nätverken Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram och YouTube för att göra det enkelt för våra webbplatsanvändare att dela innehåll som finns på vår webbplats och koppla upp mot sina vänner via sådana sociala nätverk.

När du har uppe en sida på vår webbplats som innehåller sådan plug-in, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna som drivs av det sociala nätverkets internetleverantör. Som en följd av detta kommer innehållet i det sociala plugin-programmet att överföras direkt till din webbläsare av nätverksoperatören och bli inbäddat på vår webbplats som du har uppe.

Om du besöker vår webbplats och samtidigt har loggat in på ditt sociala nätverks användarkonto kommer information om ditt besök att överföras till nätverksleverantören och leverantören av det sociala nätverket kan tilldela ditt besök till vår webbplats till ditt konto med det sociala nätverket.

Observera att en överföring startar redan när du besöker vår webbplats, oavsett om du interagerar med plugin-programmet eller inte. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt sociala nätverkskonto innan du besöker vår webbplats.

Se personuppgiftspolicyerna för Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram och YouTube för mer information om syftet med och omfattningen av uppgiftsinsamlingen och analys som utförs av det sociala nätverket samt alternativen du har för att ändra inställningar och skydda din integritet.

Tredjepartsappar och enheter

Vår webbplats ger dig möjligheten att ansluta ditt konto hos Viktväktarna med tredjepartsappar eller enheter (var och en en ”tracker” eller ”mätare”) såsom aktivitetsmätare som mäter din aktivitetsnivå (t.ex. antalet steg och det avstånd du gått och hur många kalorier du bränt och andra personliga mätetal). Om du ansluter ditt konto hos Viktväktarna med ett konto som du har hos en leverantör av en mätare, kommer den tredje parten att få information från oss om att du har ett konto hos Viktväktarna. Samtidigt kommer uppgifter som samlats in av din tredjepartsmätare (t.ex. personliga aktivitetsdata insamlade via en aktivitetsmätarenhet eller övriga insamlade uppgifter) att överföras till oss och kan införlivas i ditt konto hos Viktväktarna (t.ex. för att visa intjänade SmartPoints® aktivitetsvärden) i enlighet med villkoren i denna personuppgiftspolicy. Du har möjlighet att koppla bort mätarna från ditt konto hos Viktväktarna när som helst via vår webbplats.

Se personuppgiftspolicyn hos din mätarleverantör för ytterligare detaljer, som kan innehålla information om vilka speciella uppgifter som samlas in av din tredjepartsmätare och ditt konto.

Apple HealthKit

Vi tillhandahåller våra prenumeranter möjligheten att synkronisera med Apples HealthKit-ramverk som ger dig möjligheten att komma åt dina hälso- och fitnessdata för att hjälpa dig spåra dina aktiviteter i WW-appen på din iPhone och Apple Watch om du så önskar. (Klicka här för mer information). Vi använder inte information som erhållits genom HealthKit-ramverket för reklam eller liknande tjänster. Du kan alltid hindra WW från att komma åt dina data genom att ändra inställningarna på din mobila enhet.

5. Hur vi delar och lämnar ut personuppgifter

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, om det inte krävs enligt lag enligt Art. 6(1)(c) GDPR, om det inte krävs ändamålet för ditt avtal enligt Art. 6(1)(b) GDPR, om inte den tredje parten fungerar som en registerförare för oss enligt Art. 28 GDPR, som en registeransvarig enligt artikel 26 i GDPR eller om du har gett oss uttrycklig tillåtelse att göra så enligt Art. 6(1)(a) GDPR.

Vi delar vissa av dina personuppgifter med våra dotterbolag, WW International Inc och WW. com LLC, som finns i USA, för tillhandahållande av IT-verktyg och relaterade tjänster.

Vi använder även tredjepartstjänsteleverantörer för att erbjuda eller underlätta tjänster för vår räkning och delar dina personuppgifter med sådana leverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för sådana leverantörer att utföra sina tjänster på våra vägnar.

 • Betalningsbehandling: vi använder oss av betalningsleverantörer såsom Payment Tech för att fakturera dig för varor och tjänster och för kreditkortsbehandling;
 • Orderhantering: vi använder flera frakt- och leveransföretag för att uppfylla ordrar beroende på produkt och plats, t.ex. XPO Logistics;
 • Kundtjänst: vi använder kundtjänstleverantörer för att underlätta kundservice;
 • Molnleverantör: för vårt CRM-system och en extern leverantör för värdtjänster på vår webb
 • Marknadsföring och reklam: vi använder identitetsleverantörer som t.ex. Liveramp för att hjälpa oss känna igen våra konsumenter på våra webbplatser, våra partners webbplatser och deras butiker.

Vi använder även digitala byråer för att hantera våra sociala medier och andra reklamkampanjer.

Vi samarbetar också med Criteo (https://www.criteo.com/privacy/) för intressebaserad reklam.

Personuppgiftspolicyerna för alla ovanstående finns på deras företagswebbplatser. WW ansvarar inte för tredjepartsleverantörers policyer.

Observera att det med avseende på överföring av personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns en risk att lokala myndigheter kan komma åt uppgifterna för säkerhets- och övervakningsändamål utan att informera dig eller tillåta att du vidtar rättsliga åtgärder.

Tredjepartens reklam och marknadsföring

Vi kan dela din hashade e-postadress och andra identifierare som t.ex. namn, plats, telefonnummer och surfbeteende med våra marknadsföringspartners, utgivare och andra tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa till med vår målinriktade reklam på deras webbplatser, appar eller sociala nätverk. Vi använder denna tjänst för att nå nya målgrupper som liknar våra befintliga kunder baserat på deras egenskaper och andra identifierare.

Vi och våra partners jämför demografisk information, inklusive intressen och sociala kopplingar till segmentgrupper baserat på en automatiserad avancerad matchningsteknik med likheter i deras profiler. Denna process kan ske i realtid och matchningen kan utföras oberoende av vilken enhet du använder. I synnerhet kan vi använda Facebook och Google anpassade målgrupper som matchar personuppgifter mot plattformsanvändaruppgifter som vi redan kontrollerar för att inrikta reklam.

Du kan aktivera och avaktivera dessa anpassade målgrupper, pixlar och liknande tekniker på vår webbplats cookiebanner. Dessutom kan du använda webbläsarbaserade annonsblockerare för att förhindra Facebook från att spåra dina data.

WW har inget inflytande på avancerade matchningsprocesser eller vilka data som utvärderas av tredje part i syfte att skapa referensgrupper.

Ytterligare information om reklam och målinriktad behandling finns i vår cookiepolicy eller motsvarande leverantörs policy.

Dataöverföringar

Vissa av företagen som vi delar dina personuppgifter med enligt vad som beskrivs ovan är belägna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att ge tillräckligt skydd för dina personuppgifter i detta sammanhang täcks alla dataöverföringar ovan av en lämplig rättslig överföringsmekanism såsom standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46(2)(c) i GDPR.

Observera att användning av innehåll och funktioner från tredje part kan leda till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES. I vissa länder finns det en risk att myndigheterna kan komma åt uppgifterna för säkerhets- och övervakningsändamål utan att informera dig eller tillåta dig att vidta rättsliga åtgärder.

All delning av dina personuppgifter med andra WW-enheter i eller leverantörer kommer att ske i enlighet med gällande lagar för personuppgiftsskydd och kommer att vara begränsad till vad som är nödvändigt. Vi har noga valt ut dessa företag och övervakar kontinuerligt deras efterlevnad av våra instruktioner. Dessa företag är enligt avtal förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Den rättsliga grunden för vår delning av dina personuppgifter med sådana företag är Art. 28(1) GDPR, som registeransvarig enligt Art. 26(1) i GDPR eller alternativt, våra berättigade intressen i anlitandet av de företag med tjänsterna som beskrivs ovan (Art. 6(1)(f) GDPR).

Vi kan också bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till statliga eller brottsbekämpande myndigheters tjänstemän som svar på en laglig begäran från en myndighet eller om vi måste göra så för att fullgöra en rättslig skyldighet, inkluderande för att möta de krav som kan beröra nationell säkerhet eller brottsbekämpning enligt Art. 6(1)(c) GDPR. Vi kan också lämna ut dina uppgifter för att fullfölja vårt legitima intresse av att tillämpa eller genomdriva våra användarvillkor eller för att svara på eventuella krav, för att skydda våra rättigheter eller rättigheter för en tredje part, för att skydda säkerheten för någon person eller förebygga någon olaglig verksamhet (inklusive för ändamålen som syftar till skydd mot bedrägeri och reduktion av kreditrisker) enligt Art. 6(1)(f) GDPR.

Om det krävs enligt gällande lagar för personuppgiftsskydd kommer vi att samla in ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med andra företag. I sådana fall är den rättsliga grunden för detta Art. 6(1)(a) GDPR.

6. Används mina personuppgifter för några andra ändamål?

Utom när annat anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi endast att använda personuppgifter för de syften som beskrivs ovan eller som på annat sätt lämnas ut vid det tillfälle när vi begär sådana uppgifter från dig. Om dina personuppgifter skulle behandlas för andra ändamål än de som sammanfattas i denna personuppgiftspolicy eller i andra syften än de för vilka dina personuppgifter ursprungligen samlats in, kommer vi att förse dig med information om det andra ändamålet och all annan relevant information som avses i denna personuppgiftspolicy.

7. Vad har jag för rättigheter?

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR): Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till korrigering (Art. 16 GDPR): Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (Art 17 GDPR): Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du återkallar medgivande som vår behandling är baserad på enligt Art. 6(1)(a) GDPR och där det inte finns någon annan laglig grund för behandling.
 • Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR): Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.
 • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätten att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra det.
 • Rätt att göra invändningar (Art. 21 GDPR): Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Du kan hävda dina ovannämnda rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

8. Rätt att lämna in ett klagomål hos Dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar om personuppgiftsskydd.

9. Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut med rättsliga eller liknande effekter för dig baserat enbart på den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter.

10. Vem kontaktar jag om jag har några frågor om integritet?

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy, dina integritetsrättigheter eller anser att vi inte följer villkoren för vår offentliggjorda personuppgiftspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@viktvaktarna.se.

11. Ändringar till denna personuppgiftspolicy

Vi kan ändra denna personuppgiftspolicy emellanåt. Vi kommer att publicera alla ändringar till denna personuppgiftspolicy här. Vänligen gå tillbaka till denna personuppgiftspolicy regelbundet.