Har cancer någon koppling till övervikt?

Vi har mycket att vinna genom en förändrad livsstil! Det finns enligt forskare samband mellan övervikt och ett antal cancerformer*. Framför allt handlar detta samband om bröstcancer efter klimakteriet och tarmcancer.
Publicerad 25 september 2017

Hur definieras sambandet?

Inom vetenskapen används olika sätt att definiera sambandet mellan cancerrisk och vikt. Ett sätt är att utgå från hur mycket en vuxen människa ökar i vikt. En kvinna som går upp  5 kilo höjer risken för bröstcancer efter klimakteriet med 10% och risken för livmoderkroppscancer med 40%.

Modern livsstil tydligt samband med cancer

Andelen överviktiga personer i Sverige har fördubblats sedan 1980-talet och orsakar därmed ett stort antal cancerfall. Förklaringen ligger främst i skillnader i miljö- och livsstilsfaktorer sedan dess. Några exempel på beteenden som visar ett tydligt samband med övervikt är konsumtion av läsk, tid framför tv:n och bilåkning till och från jobbet.

Minska risken för cancer

Förebygg cancer genom att hitta tillbaka till sunda vanor! Bland de livsstilsförändringar som rekommenderas för att förebygga cancer är, förutom att sluta röka, viktminskning den absolut viktigaste.

Viktminskning sker inte över en natt. Precis som viktökning! Funderar man på det så fungerar de båda likadant. Uppgången sker ofta gradvis, och vi märker inte att de där grammen plötsligt blivit kilon. Vi har gjort det till en vana att äta sämre och sitta mer stilla.

På samma sätt behöver vi lära om! Att göra det till en vana att äta bättre och röra på oss mer. Låter man det ta en rimlig tid så märker man inte av det så lätt heller. Men du blir desto gladare för varje delmål du uppnår!

*Källa: Cancerfonden, läs mer här.                                                                                  

https://cmx.weightwatchers.com/assets-proxy/cancerfonden/image/upload/v1460633909/

documents/preventionsgenomlysning-2016.pdf