Tillsatser på gott och ont

Många oroar sig för tillsatser i maten och hur det påverkar deras hälsa. Och visst finns det tillsatser man bör vara försiktig med, men många av dem ökar faktiskt matsäkerheten och skyddar våra livsmedel mot giftiga ämnen.
Publicerad 2 augusti 2016

E-nummer

Ett E-nummer är ett ID-nummer som verifierar att tillsatsen är godkänd för användning inom EU. Det finns sex olika huvudgrupper av tillsatser: färgämnen, konserveringsmedel, antioxidantmedel, sötningsmedel, emulgeringsmedel (även kallat stabiliserings- eller förtjockningsmedel) och övriga tillsatser. Utöver detta finns nästan 3000 olika aromämnen som inte behöver anges på innehållsförteckningen. Många tror att alla E-numrerade tillsatser innehåller konstgjorda ämnen. Så är det inte. Vissa tillsatser framställs på syntetisk väg medan andra är naturliga och extraheras från olika växter.

Tillsatser inget nytt

Dagens livsmedel måste klara många påfrestningar. De ska överleva transport, ibland över halva jorden, och lång lagring hos både grossist och i affären. Dessutom ställer vi konsumenter krav på att maten ska vara färsk, smakrik, näringsrik, prisvärd och säker när vi köper den. För att möta dessa krav är tillsatser ibland nödvändigt. Men detta är inget nytt påfund. Människor har i tusentals år använt sig av tillsatser för att bevara maten och förhöja smak och färg. Svaveldioxid, vinäger, salt och rökning är bara några exempel på detta. Även mer tveksamma tillsatser som bly, arsenik och koppar har använts, dock med förödande konsekvenser.

Tillsatsernas funktion

Alla livsmedel blir med tiden förstörda av bakterier, jästsvampar eller mögel. Då kan de bli direkt farliga att äta. Konserveringsmedel hämmar effektivt tillväxten av dessa giftiga ämnen. Antioxidantmedel tillsätts till oljor för att förhindra att de härsknar. Vitaminer och mineraler tillsätts till livsmedel för att förbättra näringsinnehållet. Sådan berikning har bidragit till att minska näringsbrister i hela världen, bland annat jodbrist i Sverige. Vissa tillsatser hjälper till att kontrollera surhet och alkalinitet medan andra behövs för att bibehålla egenskaper som konsistens, smak och färg när innehållet av fett eller socker minskas.

Kan dölja låg kvalitet

Tillsatser fyller alltså många funktioner och det finns ingen anledning att avfärda något bara för att det innehåller E-nummer. Däremot bör man vara misstänksam mot livsmedel som innehåller alltför många tillsatser. Det kan vara ett sätt att dölja att produkten inte innehåller så mycket av de naturliga ingredienser som borde finnas där. Det kan också signalera att ingredienser av sämre kvalitet använts och att smak, konsistens och färg behöver förbättras på kemisk väg. Det finns också tillsatser som man bör undvika så gott det går. Artificiella färgämnen är ett sådant exempel. De har bland annat visat sig kunna leda till hyperaktivitet hos barn och EU uppmanar nu företag att fasa ut färgämnen ur livsmedelsproduktionen.