Hur du skiftar fokus och slutar tvivla på dig själv

Veckans strategi
Publicerad 25 maj 2023

Du hittar Veckans strategi som PDF här.

Det värsta scenariot skulle kunna bli verklighet och du kanske misslyckas med att nå målet du är ute efter. Eller…så skulle du kunna övervinna utmaningarna och förändra ditt liv. Låt oss öppna dörr nr 2.
Låt oss gräva lite djupare…

"Du behöver bara tro på att du kan lyckas!" "Använd kraften i positivt tänkande!" Vi ser hur du himlar med ögonen och suckar högt. Att uppnå mål kräver mer än positivitet, men det finns ändå ett visst mått av sanning i plattityderna:

Att tro att du kommer att misslyckas eller att tänka på allt som kan gå fel kan leda till att du tvivlar på din förmåga att kunna göra meningsfulla förändringar. Det kan leda till att du blir mindre engagerad och då särskilt när du står inför oundvikliga utmaningar. När allt kommer omkring, om du redan tänker "jag kan inte göra det här", varför bry dig om att försöka? Det blir lätt en självuppfyllande profetia.

Det allra bästa är att kontinuerligt öva på det bästa scenariot för att inspirera och hjälpa dig att identifiera vad du behöver göra för att det ska bli verklighet. Det kommer att visa dig vägen. Så använd dina tankar som ett verktyg; de hjälper dig att se till att det du vill göra, blir gjort. Det kanske inte är så lätt att ändra dina tankar, men det kan göra din resa enklare.

Läs mer om månadens tema som handlar om hur du kan hantera ohjälpsamma tankar.