Så skapar du en sund vägningsrutin

Veckans strategi
Publicerad 31 oktober 2023

Har du ibland glömt att väga dig? Kanske även med flit? Kanske är du orolig över att ha gått upp i vikt och ogillar känslan inför, under eller efter du vägt dig? Besvara frågorna nedan för att skapa en handlingsplan som ökar ditt självförtroende att ta klivet upp på vågen och att hantera resultatet - oavsett om det är ett oväntat plus, ett efterlängtat minus, eller något däremellan.


Låt oss gräva lite djupare…

Även om vi vill väga oss regelbundet och har för avsikt att göra det så är det inte alltid så enkelt att kliva upp på vågen. Om vi är oroliga över att ha gått upp i vikt undviker vi helst vågen eller så skjuter vi fram vägningen till en annan dag när vi känner oss mer optimistiska över resultatet. Eller så har vi stått stilla i vikt ett tag och vill inte ställa oss på vågen bara för att se samma siffra… igen. Detta fenomen kallas för strutseffekten och är ett helt naturligt beteende.

Men att skapa en rutin för att hantera vanliga utmaningar (och rädslor) förknippade med vågen kan hjälpa dig att öka ditt självförtroende och avdramatisera själva vägningen. Och det är en nyckel till framgång eftersom vetenskapen visar att regelbunden vägning kan hjälpa dig gå ner mer i vikt och förebygga viktuppgång.

Varför? Att regga din vikt gör dig mer medveten om hur dina val och beteenden påverkar din framgång. Och att väga sig regelbundet hjälper dig att inse att det är normalt att vikten fluktuerar och inte alltid går nedåt. Genom att avdramatisera vägningen kan vi hjälpa oss själva att se trender och att se helheten, istället för att fokusera på normala och obetydliga fluktuationer. Detta är sammantaget det som kan hjälpa dig att nå framgång på din viktresa.
3 snabba fakta

1. Att väga sig regelbundet är förknippat med större viktminskning.

2. Väg dig så ofta som det passar dig, dock inte mer sällan än en gång i veckan.

3. Att regga vikten regelbundet kan hjälpa oss att inse att det är normalt att vikten fluktuerar.