Behandla dig själv som en vän

Publicerad 4 maj 2022

Du hittar Veckans strategi som PDF här.

Alla ställs inför motgångar och bakslag. Det är helt normalt. Men många gånger dömer och kritiserar vi oss själva när något inte gått som planerat i tron att det ska hjälpa oss ta nya tag. Stanna upp nästa gång något inte gick som planerat och fundera över hur dina tankar går om dig själv. Jämför med hur du skulle bete dig mot en vän i samma situation.

Låt oss gräva lite djupare…

Föreställ dig hur du skulle prata till en nära vän som fallit ur spår. Skulle du läxa upp din vän kring allt hen borde ha gjort eller peka ut varje dåligt val vännen gjort? Förmodligen inte. Vi tenderar att vara våra vänners hejaklack, medan vi är våra egna största kritiker. Men vi är alla människor och vi alla gör misstag.

Sanningen är att det som kan hjälpa dig att övervinna hinder och komma tillbaka på banan är att behandla dig själv med vänlighet och acceptans. Inte att vara hård mot dig själv. Det är nämligen mindre sannolikt att du når dina mål om du skuldbelägger och kritiserar dig själv. Hur du tänker om - och pratar till - dig själv är nyckeln till att ta dig framåt.

Bekymra dig inte över om det tar lite tid att börja behandla dig själv mer vänligt. Förändringar sker inte över en natt. Det behövs lite övning för att flexa dina “var-snäll-mot-dig-själv-muskler”. Till att börja med handlar det om att lägga märke till hur du pratar till dig själv (och andra) så att du kan göra en förändring.

Se fler artiklar om månadens tema: Myter.

Våra medlemskap

Vi ger dig verktygen du behöver för att skapa en hälsosam livsstil och nå dina mål.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.