Därför ska du göra det som fungerar

Du har troligtvis redan fler verktyg till hands än du tror.
Publicerad 24 februari 2021

Det är ganska vanligt att vi har en tendens att lägga märke till - och fokusera på - sådant som inte går så bra eller inte är så bra i våra liv. Det är också vanligt att tänka att man behöver bita ihop och övervinna svagheter för att bli hälsosam och lyckas gå ner i vikt. Det kan leda till att vi känner oss oinspirerade och osäkra på om vi kan nå våra vikt- och hälsomål. (Inte så hjälpsamt).

Den här månaden ändrar vi på det.

När vi fokuserar på att göra sådant som faller sig naturligt för oss är det mer sannolikt att vi gör just det och det ökar chansen att vi upprepar beteendet. Studier visar att de människor som faktiskt drar nytta av sina styrkor, istället för att fokusera på att “fixa” upplevda svagheter, är gladare i längden.

När vi sätter mål kring sådant som faller sig naturligt för oss att göra eller sätter mål baserat på vad som fungerat förut kommer vi bli mer framgångsrika. Detta eftersom vi känner oss självsäkra och vi känner att vi hittar ett sätt att få till vikt- och hälsoresan så att det passar oss och fungerar i vår vardag.

Återkom under kommande fem veckor för att ta del av varje veckas strategi.

Våra medlemskap

Vi ger dig verktygen du behöver för att skapa en hälsosam livsstil och nå dina mål.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.