En dag för diabetes!

Den 14 november firas Världsdiabetesdagen. I Sverige lever ca 450 000 personer med diabetes och det är en snabbt ökande folksjukdom. Världsdiabetesdagen syftar till att ge ökad kunskap för att undvika en epidemi.
Publicerad 13 november 2017

​Världsdiabetesdagen för ökad medvetenhet

Världsdiabetesdagen firas för att uppmärksamma och sprida kunskap om denna snabbt ökande folksjukdom.

Diabetes ökar dramatiskt i länder där levnadsstandarden stiger, där man äter mer och samtidigt arbetar allt mindre med kroppen.

Något av det viktigaste är att lära sig förstå skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 eftersom de olika sjukdomarna kräver lite olika behandling. Men även att det finns ett stort mörkertal av diabetiker då många går och bär på sjukdomen utan att veta om det.

 

Vad är egentligen diabetes?

Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar med olika orsaker. Men gemensamt för alla former av diabetes är att blodsockret är för högt.


Typ 1-diabetes

 • Insulinproduktionen har helt upphört och insulin måste tillföras för överlevnad.
 • Detta är den vanligaste formen av diabetes hos barn och unga vuxna, men även äldre kan få typ 1-diabetes.
 • 10-15% av de som har diagnosen diabetes har typ 1.
 • Typiska symptom är att man är ovanligt törstig, kissar mycket, är trött och går ner i vikt.
 • Behandling av typ 1-diabetes är alltid insulin.


Typ 2-diabetes

 • Man har en nedsatt känslighet för insulin och kroppen brister i förmågan att frisätta insulin i tillräcklig mängd.
 • Detta är den vanligaste formen av diabetes hos medelålders och äldre men den förekommer även hos yngre.
 • Övervikt är en av riskfaktorerna även om typ 2-diabetes även förekommer bland normalviktiga.
 • 85-90% av de som har diagnosen diabetes har typ 2.
 • Symptomen är diffusa och ofta kommer sjukdomen smygande. Det är inte ovanligt att den upptäcks vid läkarbesök för något annat besvär.
 • Behandlingen är i första hand ändrad kost och mer motion.

 

Källa: Diabetesförbundet www.diabetes.se