Lär känna dina ätmönster

Våra ätmönster omfattar såväl vad vi äter som hur vi äter. Vilken typ av mat och dryck vi konsumerar, mängden vi äter, hur ofta vi äter, och hur medvetet eller snabbt vi äter kan påverka vår vikt, hälsa och mående.
Publicerad 28 september 2021

Läs Veckans strategi som PDF här

Låt oss gräva lite djupare…

Vad vi äter

Viktminskning sker när vår kropp förbränner mer energi än vi tillför. Och när det kommer till viktminskning så gäller följande: en kalori är en kalori. Att få i sig 300 kalorier från läsk kommer att ha samma effekt som 300 kalorier från broccoli. Men när det kommer till hälsa är inte alla kalorier lika. De 300 kalorierna från broccoli kommer att ge större hälsofördelar än de 300 kalorierna från läsken. Det beror på att olika typer av näringsämnen påverkar din hälsa på olika sätt.

Hur vi äter

Även hur vi äter påverkar. Att äta regelbundet (ca var 3-4:e timme) kan minska mängden vi äter totalt sett eftersom det minskar hur hungriga vi blir mellan måltiderna. Om vi äter för mycket på en och samma gång kan vi känna olust efteråt. Och om vi äter medvetet och långsamt kan det hjälpa oss hålla nere portionerna och njuta mer av maten.

Öka din medvetenhet

När du blir mer medveten om dina ätmönster kan du identifiera vad som fungerar för dig och vad som inte fungerar - och det kommer bli lättare att göra det som fungerar. Och du kan gå in och göra förändringar längs vägen om det behövs.

Se till att göra noteringar (frågorna ovan kan hjälpa dig). Du kommer att behöva dem senare den här månaden för att se om du vill göra förändringar i hur du äter.

Nästa vecka fokuserar vi på strategier för att minska mängden tillsatt socker i det vi stoppar i oss.

Läs mer om vad som händer i din kropp när du äter (och dricker).