Mindfulness i naturen

Det finns något som ger omedelbara hälsoeffekter i form av lägre stressnivåer, starkare immunförsvar, lägre blodtryck och mental återhämtning. Dessutom är det helt gratis och utan krav på prestation från din sida. Det här mirakelmedlet kallas naturen.
Publicerad 1 juli 2016 | Uppdaterad 24 oktober 2022

Naturens inverkan

Det finns gott om forskning som bekräftar sambandet mellan natur och hälsa. Bland annat är förekomsten av ett flertal fysiska sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma, matsmältningsproblem och migrän, lägre hos personer som har tillgång till naturområden. Men det är framför allt inverkan på den mentala hälsan som imponerar. Naturen har en läkande effekt och kan bland annat hjälpa oss att hantera stress, bearbeta kriser och öka tankeskärpan. Den ger mental återhämtning och är en oerhört effektiv motvikt i en stressig vardag. De lugnande och läkande egenskaperna tror man beror på att vi evolutionärt är skapta för att leva i naturen. Våra sinnen har lättare att bearbeta information och intryck från naturen än från stadsmiljöer. I urbana miljöer blir vi bombarderade med intryck som kräver handling och snabba beslut. Det ställer krav på ständig uppmärksamhet, vilket dränerar oss på energi. Detta, i kombination med brist på återhämtning, kan leda till mental utmattning med sömnbesvär, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet som följd. I naturen möts vi också av många intryck, men de kräver sällan en motprestation eller ens någon tankeverksamhet från oss. Det är en välbehövlig kontrast mot den kravfyllda vardag de flesta lever i.

Tillbaka till naturen

Många av oss verkar ha glömt att vi är en del av naturen och att vi bara utgör en liten part av ett stort ekosystem. Ofta lever vi våra liv som om vi var åtskilda från resten av världen. Men faktum är att vi har mycket att lära av naturen och framför allt mycket att vinna på att vistas där regelbundet. Människor som känner samhörighet med naturen har visat sig vara lyckligare, friskare och mer närvarande i sina liv. Att ta sig ut i det gröna en stund varje dag kan göra underverk för det mentala välmåendet.

Träna närvaro

Vi är så inställda på att ständigt göra något och prestera att det för många är en utmaning att bara vara. Då börjar istället hjärnan gå på högvarv och älta saker som måste göras, sådant man oroar sig för, saker som hänt och saker som inte hänt. Det är lätt att låta sådana här slentrianmässiga tankar och grubblerier bestämma ens känslor och mentala tillstånd. I jobb- och hemmamiljön kan det vara svårt att ta sig ur detta mentala ekorrhjul. Ute i naturen saktar hjärnan automatiskt ned och hjärndimman av distraherande tankar lättar. Men ger man sig ut på en promenad och tillbringar tiden med att älta jobb- och relationsproblem, eller bara planera middagen i huvudet, missar man garanterat reflektion av ljuset i havet, djurlivet omkring en och den frodiga grönskan. Då blir promenaden bara en förlängning av allehanda problem. Upplevelsen blir en helt annan om man fokuserar på att verkligen uppleva naturen med alla sinnen. Lyssna på fåglarna, känn hur det doftar och lägg märke till växtligheten och de skiftande årstiderna. I takt med att man tränar upp sin förmåga till mental närvaro kommer man uppleva att det är möjligt att styra över sina tankar och känslor, istället för att låta sig styras av dem. Det är först när man får distans till sina tankar som det blir möjligt att till slut släppa dem.