Sätt ett mål du faktiskt kommer att nå

Publicerad 3 juni 2021

Här kan du ladda ner en PDF med veckans strategi.

När vi planerar att göra en förändring har vi ofta vårt “ideala” framtidsjag i tanken. Och i stunden när vi planerar vad vi ska börja göra och sätter upp mål känner vi oss energifyllda och inspirerade. Men när det är dags att faktiskt agera och börja göra de förändringar vi tänkt oss, t ex äta hälsosammare eller motionera mer, kan det dyka upp faktorer vi inte planerat för. De kan stå i vägen för att sätta vår plan i verket.

Låt oss gräva lite djupare…

Varför är det ibland så jobbigt att göra en förändring...och inte desto mindre om det är något som är bra för oss, t ex att börja äta hälsosammare eller motionera mer?

Det kan härledas till gapet mellan avsikt och handling.

För att överbrygga gapet och uppnå ditt mål behöver du göra målet realistiskt.

Det är mer troligt att du når ditt mål om du delar upp målet i flera praktiska steg. Det kan även vara till hjälp att föreställa sig hur du kommer att känna dig i stunden och att förutse hur du kommer att hantera eventuella hinder.

Läs mer om att anamma förändringar.

Våra medlemskap

Vi ger dig verktygen du behöver för att skapa en hälsosam livsstil och nå dina mål.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.

/ Bas /

Bra om du vill: göra din hälsoresa på egen hand.
Du får: vår prisbelönta app som ger dig verktygen du behöver för att lyckas.

/ Premium /

Bra om du vill: få stöd och inspiration av en coach.
Du får: vår prisbelönta app, personlig kontakt och uppföljning, samt fysiska och livesända workshops med andra medlemmar.