Veckans strategi

Vill du göra förändringar? Gör detta quiz först.

Här kan du ladda ner en PDF med veckans strategi.

Det är ingen tvekan om att livet är fullt av förändringar. En del förändringar sker utom vår kontroll och andra kan vi själva välja. För att nå våra vikt- och hälsomål behöver vi göra förändringar i våra mat-, aktivitets-, tanke-, och sömnmönster. Dessutom kan våra framgångar påverkas av hur vi hanterar förändringar som sker utom vår kontroll. Hur vi ser och tänker om oss själva spelar roll för hur vi agerar på förändringar.

Låt oss gräva lite djupare…

Hur vi ser på förändring påverkar vår förmåga att anamma den.

Om du inte tror att du kan anamma förändringar (hej statiskt mindset) är det mindre troligt att du når dina mål eller att du på ett produktivt sätt kan hantera saker som ligger utanför din kontroll.

Det är därför det är till sådan nytta att förstå hur du själv ser på förändringar, vilket frågorna ovan hjälper dig med.

När du är medveten om det kan du börja göra knappt märkbara förflyttningar mot ett mer dynamiskt mindset där du är redo att prova nya saker, upprätthålla hälsosamma vanor, och anamma och växa genom förändring.

Läs mer om att anamma förändringar.

50% rabatt i 6 månader!

Passa på att starta din hälsoresa med vårt förmånliga erbjudande!

Medlemskap:
Digital

Du gör hälsoresan på egen hand med hjälp av vår app.


3 mån: 219 kr/mån

6 mån: 139 kr/mån

12 mån: 6 mån á 114 kr/mån + 6 mån á 229 kr/mån

Medlemskap:
Coach + Digital

Du deltar i workshops med coach och får tillgång till vår app.

3 mån: 332 kr/mån

6 mån: 224 kr/mån

12 mån: 6 mån á 199 kr/mån + 6 mån á 399 kr/mån

Medlemskap:
Digital

Du gör hälsoresan på egen hand med hjälp av vår app.


3 mån: 219 kr/mån

6 mån: 139 kr/mån

12 mån: 6 mån á 114 kr/mån + 6 mån á 229 kr/mån

Medlemskap:
Coach + Digital

Du deltar i workshops med coach och får tillgång till vår app.

3 mån: 332 kr/mån

6 mån: 224 kr/mån

12 mån: 6 mån á 199 kr/mån + 6 mån á 399 kr/mån