Vi öppnar för fysiska workshops på flertalet orter.
Alla våra andra lokaler har öppet för Wellness Check-in (vägning) och produktförsäljning!

Vi fortsätter även med våra livesända workshops. Läs mer nedan.
Här finns vi