Impact Manifesto | WW ViktVäktarna

Our Impact
Manifesto

 

Detta är vår vision för framtiden.
Vi vill berätta att vi vill vara med
och påverka. Påverka både individen,
familjen och hela samhället runtom i världen.

Det är inte alla företag som kan göra anspråk på att de har haft inflytande över miljontals människors liv.
Det kan vi.

Vi har under många år inspirerat till möten mellan människor som tillsammans påbörjar sin resa mot en positiv och långsiktig förändring. Att röra sig mer. Att äta bra. Att dela sin resa med andra. Att fira framgångar och besegra motgångar. Att lyckas nå ett mål som de aldrig trodde var möjligt.

Ändå finns den största möjligheten framför oss. 

Idag har hälsa blivit ett socialt fenomen. Men trots att vi tänker på ett hälsosammare sätt blir vi inte friskare. Över hela världen har fetman nästan tredubblats sedan 1975. Vi vill hjälpa till att lösa det problemet.

Vi ser en framtid där vi kan påverka mycket mer utifrån ett större syfte.
Vi inspirerar till hälsosamma
vanor genom hela livet.*

*För individen, familjen, samhället, världen – för alla.
Varje affärsbeslut vi fattar kommer att utgå från vårt syfte att skapa hälsosamma vanor genom hela livet. Det kommer att genomsyra allt vi gör, all vår kommunikation, våra produkter och den vetenskapliga grund som vi bygger våra program på. 

 

Allt detta sprids som ringar på vattnet och hjälper oss att skapa en förändring.


För om en person skapar goda hälsosamma vanor smittar det av sig på resten av familjen. De inspirerar sina vänner och kollegor.

 

De hälsosamma vanorna sprids i hela samhället.


Det är vårt uppdrag.


Att skapa en värld där hälsa och goda vanor är tillgängligt för alla, inte bara för några få.