Impact Manifesto | WW ViktVäktarna

Our Impact
Manifesto

Detta är vår vision för framtiden.
Vi vill berätta att vi vill vara med
och påverka. Påverka både individen,
familjen och hela samhället runtom i världen.

Det är inte alla företag som kan göra anspråk på att ha inflytande över miljontals människors liv.

Det kan vi.

Vi har under många år inspirerat till möten mellan människor, som tillsammans påbörjar sin resa mot en positiv och långsiktig förändring. Vi vet att det fungerar tack vare deras berättelser som vi får ta del av varje dag - från hela världen.

Men vi har mycket mer att ge.

Vår vision är en framtid där vi berör alla människor. Vi vill inspirera till en förändrad livsstil, både inom familjen och i hela samhället. Att skapa en värld med en hälsosam livsstil för alla, inte bara för några få.

Vi har både förmågan och möjligheten att påverka - mer än vi kanske någonsin kunnat föreställa oss.

Nu är det upp till oss att göra det.

Vi börjar med att lägga grunden för det inflytande vi vill nå, genom att berätta om vilka vi är, vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit. De följande sidorna handlar om just det.

Vi kallar det för Our Impact Manifesto.
Vi inspirerar till hälsosamma
vanor genom hela livet.*

*För individen, familjen, samhället, världen – för alla.
Vi är en gemenskap.

En gemenskap där vi inspirerar varandra på vår gemensamma resa. Där vi lägger grunden till hälsa, glädje och samhörighet.

Det är en känslosam resa, med både toppar och dalar. En resa som kräver vetskap om att vi inte är ensamma. Vetskap om att det någonstans finns någon annan som vet vad vi går igenom. Och som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Det är en av anledningarna till att det fungerar. Andras erfarenheter hjälper oss vidare på vår egen resa.

Hälsosamma vanor

Nya vanor är någonting stort. Var ska man börja? Genom små, men viktiga förändringar. Små handlingar som växer sig starkare och starkare. Som upprepas om och om igen tills de blir en naturlig del av tillvaron.

Hälsosamma rutiner från det att vi går upp på morgonen, till dess att vi går och lägger oss på kvällen. Till skillnad från snabba lösningar är vanor något som varar. När de väl införts är de svåra att bryta. Plötsligt styr de hur vi lever våra liv och hur vi mår. Och i slutänden, vilka vi blir.

Att skapa nya vanor kan vara svårt i början. Det är därför vi tar vetenskapen till hjälp. Att ta reda på vad som triggar, motiverar och leder oss i rätt riktning. Vi tar hjälp av vetenskapen för att skapa goda vanor som förändrar livet.

Genom hela livet

Vi tror att goda vanor måste passa in i livet. Inte tvärtom. Därför utgår vi från dig. Oavsett var i livet du befinner dig. Oberoende av hur du mår eller hur långt du kommit på din resa.

Tanken med vårt koncept är att det ska fungera i ditt liv, inte i ett perfekt låtsasliv. Och vi tar det som det kommer. Vi gläds åt segrarna och accepterar nederlagen. Livet som det är. Med dess glädjeämnen, motgångar och små överraskningar.

Vi satsar på verkligheten. Verklig hälsa. Verkliga framsteg. Det verkliga livet (som är så mycket bättre).

För individen, familjen, samhället, världen – för alla

Vi tror att förändring sprids som ringar på vattnet. Om en person skapar goda vanor så smittar det av sig på resten av familjen. De inspirerar sina kollegor. Och sina vänner. De hälsosamma vanorna sprids i hela samhället.

Detta är vårt uppdrag. Att göra hälsosamma vanor tillgängliga för alla, inte bara för några få. Och att skapa en värld fylld av mer hälsa och lycka. För alla.