Body Mass Index

Publicerad 3 december 2019

Body Mass Index (BMI) är ett mått som anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Måttet används för att bestämma din viktrelaterade hälsorisk. BMI används för vuxna från 20 år och uppåt. Det finns även ett mått för barn och ungdomar kallat isoBMI, där utgår man även från kön och ålder.


Som känt från hälsoorganisationer som WHO (World Health Organization) är BMI ett verktyg som tar hänsyn till din vikt i förhållande till din längd för att kunna uppskatta andelen kroppsfett ¹. En hög fettprocent har ett tydligt samband med ökad risk för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes, andningsproblem och vissa cancerformer² ³ ⁴.

Hur beräknas BMI?

Du räknar enkelt ut ditt BMI genom att lägga in din längd och vikt i en onlinekalkylator. Du kan också räkna ut det själv genom formeln nedan.

BMI formeln = kg/m²: Ta din vikt i kilo. Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2.

Vikt
Längd
__._
BMI

BMI tolkas med hjälp av följande intervall och viktkategorier¹:

BMI (kg/m)2 Viktintervall
< 18.5 Undervik
18.5-24.9 Normalvikt
25.0-29.9 Övervikt
30.0 eller mer Fetma

 

När är BMI inte det bästa måttet att använda?

Vi vet att BMI inte alltid är ett optimalt sätt att mäta din hälsa. Några av begränsningarna är:

  • BMI säger inget om vart på kroppen fettet sitter. Bukfetma är oftast en stor hälsorisk som inte BMI tar hänsyn till, därför är det även bra att mäta sig runt midjan.
  • BMI ger inte ett rättvist mått för idrottare eftersom BMI inte bedömer kroppens exakta sammansättning, tex vikten på ben, muskler och organ ⁵.
  • Personer med liknande BMI kan ha olika hälsorisker på grund av genetik, livsstil och miljö ⁶ ⁷ ⁸.
  • Andelen fettprocent skiljer sig åt mellan demografiska grupper, två personer med samma BMI kan ha olika andel fettprocent. Vi vet att kvinnor tenderar att ha en högre fettprocent än män, äldre tenderar att ha högre fettprocent än unga vuxna, och idrottare tenderar att en lägre fettprocent än de som inte idrottar ⁹.

Allt detta är sant, men BMI är fortfarande det bästa uppskattade måttet på en viktrelaterad hälsorisk på befolkningsnivå. Detta på grund av att det är tillgängligt, enkelt att beräkna och relativt lätt att förstå ¹⁰. ¹³.

 

BMI och din viktminskningsresa

När ditt BMI är högre än vad som är hälsosamt (BMI⋝25) visar studier att viktminskning kan förbättra hälsan betydligt, det kan sänka risken för högt blodtryck, typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och fetmarelaterad cancer ¹¹ ¹² ¹³. Dessutom har en viktminskning på 5-10% förknippats med förbättringar av sömnkvalitet, humör och rörlighet ¹⁴ ¹⁵. Om BMI är under 18,5 bör du öka något i vikt, då risken för hälsotillstånd som undervikt och osteoporos minskar om du bibehåller en vikt inom det friska intervallet (18,5-24,9).

Oavsett om ditt mål är att gå ner i vikt eller bibehålla din vikt kommer du antagligen upptäcka att det är lättare att se förändringen utifrån din vikt (kg) än ditt BMI. Att förstå BMI-intervallet kan hjälpa dig att förstå hur din vikt kan kopplas till potentiella hälsorisker. Vi rekommenderar dig nu att sätta upp viktrelaterade mål och andra mål som kan hjälpa dig att lyckas på din resa.

 

Tillbaka till Science Center

 


1 Global Health Observatory. from http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/bmi_text/en/
2 Nguyen NT, Magno CP, Lane KT, et al. Association of hypertension, diabetes, dyslipidemia, and metabolic syndrome with obesity: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2004. J Am Coll Surg. 2008;207(6):928-934.
3 Keum N, Greenwood DC, Lee DH, et al. Adult weight gain and adiposity-related cancers: a dose-response meta-analysis of prospective observational studies. J Natl Cancer Inst. 2015;107(2): djv088.
4 Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(9):1217-1239.
5 Disability and Obesity. Centers for Disease Control and Prevention. from https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/obesity.htm
6 Faith MS, Kral, TVE. Social environmental and genetic influences on obesity and obesity-promoting behaviors: Fostering research integration.  (2006). University of Pennsylvania School of Medicine.
7 Risk Factors. from https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/obe/risks
8 NHLBI. 2013. Managing Overweight and Obesity in Adults: Systematic Evidence Review from the Obesity Expert Panel, 2013.
9 Gallagher D, et al.How useful is body mass index for comparison of body fatness across age, sex, and ethnic groups? Am J Epidemiol. 1996; 143(3):228-39.
10 U.S. Preventive Services Task Force. Screening for obesity in adults: recommendations and rationale. Ann Intern Med. 2003 Dec. 2; 139 (11):930-2.
11 Blackburn G. Effect of degree of weight loss on health benefits. Obes Res.1995;3(2):211s-216s.
12 Jensen MD, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation.
13 Wolin KY, Carson K, Coldotz GA.. Obesity and Cancer. Oncologist. 2010;15:556-565.
14Alfaris N, et al. Effects of a 2-year behavioral weight loss intervention on sleep and mood in obese individuals treated in primary care practice. Obesity. 2015;23:558-564.
15 Vincent HK, et al. Obesity and weight loss in the treatment and prevention of osteoarthritis. PM R. 2012;4 (5 Suppl): S59-S67.