Mindset

Publicerad 3 december 2019

Att skapa hälsosamma vanor handlar om att vara i rätt sinnesstämning. Det handlar inte bara om att äta mindre och att röra på sig mer. ViktVäktarnas® program ger medlemmarna verktyg som de kan använda när som helst och var som helst för att förändra sitt mindset, dvs sina tankegångar.

De tekniker som hjälper medlemmen att tänka på nya sätt är baserade på positiv psykologi och kognitiv beteendeterapi och är utformade för att hjälpa medlemmar att ta sig an utmaningar, se motgångar som lärdomar och att bl a bygga upp självmedvetenhet, självkänsla och tacksamhet.

Hur är ViktVäktarnas förhållningssätt till teman om mindset?

Precis som det finns strategier och tekniker kring mat och aktivitet säkerställer ViktVäktarna att alla teman kan användas i vardagen och kopplas till att förändra sitt mindset. De ska uppfylla följande kriterier:

 • Bevisad effekt. Alla teman, vare sig det är att hitta glädje eller att förbättra självkänslan, måste ha vetenskapliga bevis på att det påverkar en persons livskvalitet, relationer, fysiska eller psykiska välbefinnande.
 • Ha en tydlig koppling till hälsoresan. ViktVäktarna försäkrar att det finns vetenskap som tydligt kan koppla varje tema om mindset till en ökning av hälsosamma beteenden och resultat vilket kommer att gynna medlemmarna på deras hälsoresa.
 • Kunna utvecklas. Det måste finnas vetenskaplig forskning som kan visa att det finns praktiska och görbara tekniker/metoder kopplade till temat som medlemmar kan använda sig av för att skapa hälsosamma vanor.
 • Leda till omedelbara fördelar. De mindset-tekniker som används måste få medlemmarna att må bra medan de gör dem, eller kort därefter. De behöver också passa in i medlemmarnas vardag så att det inte känns alltför tungt eller tidskrävande att anamma dem då dessa tekniker utgör en viktig grund i att bygga hälsosamma vanor.
 • Fungera för medlemmarna. ViktVäktarna gör regelbundet undersökningar på medlemmarna för att ta reda på om temat är meningsfullt för dem. Om inte, testas nya sätt att behandla och diskutera temat i syfte att uppmuntra till förändringar i tankesätt och beteende.

Vilka teman ingår som en del av området mindset?

Inom ViktVäktarna behandlar och diskuterar vi olika teman om mindset under årets gång och undersöker kontinuerligt nya teman som är relevanta för medlemmar. Dessa teman inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Tänkesätt (tänk, känn, gör)
 • Hitta glädje
 • Tacksamhet
 • Självmedkänsla (var snäll mot dig själv)
 • Positiv kroppsuppfattning
 • Mindfulness (medveten närvaro)
 • Självkänsla
 • Karaktärsdrag (personliga styrkor)
 • Socialt stöd
 • Känslomässigt ätande
 • Hantera bakslag
 • Stress
 • Tidsplanering
 • Sätta mål
 • Förhålla sig till stigma (du är mer än siffrorna på vågen)
 • Medvetet ätande
 • Problemlösning
 • Sömn

Tillbaka till Science Center