Hälsoproblem
Medlemmar som övervinner sina hälsoproblem där övervikt och fetma är en riskfaktor för att drabbas av ett flertal sjukdomar eller andra komplikationer. Övervikt är en av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige.