Förändra hur du tänker

Genom att ändra ditt tankesätt kan du ta beslut som hjälper dig att nå ditt mål snabbare, bli hälsosammare och känna dig mer nöjd med dig själv.
Publicerad 22 januari 2020

Att gå ner i vikt handlar om mer än att bara äta bättre och röra på dig mer. Ditt mindset - hur du tänker - har en direkt påverkan på vad du känner och vad du gör. Att förändra ditt mindset kommer hjälpa dig att fokusera på sådant som är viktigt för att nå framgång.

3 snabba fakta

1. Forskning inom kognitiv beteendepsykologi visar att vad vi tänker påverkar hur vi känner, vilket i sin tur påverkar vad vi gör. Att förändra vårt sätt att tänka från dag ett kan ha en stor inverkan på de åtgärder vi vidtar för att gå ner i vikt och bli mer hälsosamma.

2. Forskning har identifierat vanliga tankesätt som kan stå i vägen för dig. Exempel på sådana tankesätt är att vara kritisk mot sig själv, att fokusera på vad som går "fel" och att förvänta sig att saker och ting ska gå smidigt och bli perfekt!

3. Många av oss vill ändra hur vi tänker, men att det är något vi kommer fokusera på “senare”, efter att vi gått ner i vikt. Eftersom ditt sätt att tänka kan påverka dina framsteg är det viktigt att du redan idag börjar förflytta dina tankar i en ny hjälpsam riktning. Det kommer att hjälpa dig att bli framgångsrik eftersom du då ger dig möjligheten att agera annorlunda och därmed skapa nya vanor.

Klicka här för att höra vår kost- och programansvarig Karin Nileskog berätta lite mer om varför det är viktigt att förändra sitt mindset. Scrolla ner på sidan till filmen som heter Hur kan mitt mindset hjälpa mig att gå ner i vikt?

Förändra ditt mindset

Utforska fyra olika egenskaper bakom ett hjälpsamt mindset. Prova de vetenskapligt förankrade teknikerna för att hjälpa dig utveckla egenskaperna. 

1.     Utveckla medvetenhet.

När du är mer medveten om dina tankar (utan att döma hur du tänker) kan du börja förstå hur de påverkar dina känslor och ditt beteende. Därefter kan du utforska hur ett nytt tankesätt kan påverka hur du agerar.

  • Lyssna på guidade mindsetövningar i ViktVäktarna®-appen.

2.     Ändra ditt perspektiv.

Det är lätt att fastna i det som går fel. Flytta istället ditt fokus till vad som går bra och se motgångar som möjliga lärdomar som kan hjälpa dig att växa.

  • Reflektera över saker som du är tacksam för – små eller stora. Skriv ner dem.

3.     Kom ihåg vad som är viktigt för dig.

Ditt varför är anledningen till att du vill bli hälsosammare. Att ha ditt varför i åtanke hjälper dig att göra sådant som är viktigt för dig så att du håller dig på rätt spår och tar dig närmare ditt mål.

  • Bli inspirerad av #mittvarför på Community i WW appen.

4.     Träna på att vara snäll mot dig själv.

Ingen är perfekt, och vi kommer alla att stöta på motgångar. Hur skulle du uppmuntra en vän? Att tillämpa det tankesättet på dig själv kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.

  • När du stöter på ett bakslag, pausa och fråga dig själv vad du skulle säga till en vän som hade varit i samma situation som du är just nu.