Framgång med positiva tankar

De flesta är fullt medvetna om hur man bör äta och motionera för att gå ned i vikt. Ändå kan det vara svårt. Det är nämligen inte bara hungern som får oss att äta.
Publicerad 6 oktober 2016

Tankar, känslor och invanda mönster påverkar oss mycket. Ta kommandot över känslolivet och ta fasta på det positiva i livet. Det kommer påverka både det psykiska och fysiska välmåendet.

Tankens kraft

Livet är fullt av upp- och nedgångar. Det är något alla drabbas av och inget man kan påverka. Vad man däremot kan påverka är hur man förhåller sig till med- och motgångarna. Oavsett vilken situation man står inför kan man själv välja hur man ska tolka den och vad den ska väcka för känslor inom en. Känslor som ångest, nedstämdhet, ilska och stress får många att vända sig till mat och sötsaker för tröst. Detta kan dämpa känslorna för stunden men leder snabbt till fler negativa tankar och känslor. Försök istället ta dig ur den destruktiva spiralen genom att tänka mer realistiska, positiva tankar.

Sätt stopp

Hjärnan är förändringsbenägen och formbar hela livet. Om man tänker något tillräckligt ofta kommer den till slut att se det som en självklar sanning. Tänker man på sig själv som stark, handlingskraftig och värdefull kommer det snart blir en självuppfyllande profetia. Samma sak gäller om man ständigt tänker negativa saker om sig själv. Negativa tankar förlorar emellertid snabbt sin kraft om man inte upprepar dem gång på gång. När du kommer på dig själv med att älta och grubbla bör du stanna upp och försöka släppa det så fort som möjligt. Töm hjärnan på tankar och fokusera istället enbart på att vara närvarande här och nu. Led sedan försiktigt om tankeverksamheten i en mer positiv riktning. Tankarna har en oerhörd makt över oss och livet kan förändras i en mycket positiv bemärkelse om man lär sig hantera dem.

Ta kontroll

Om man har en negativ attityd och förbereder sig på att inte klara av vad man företar sig är chanserna att faktiskt lyckas mycket små. Rädsla och handlingsförlamning tar över och till slut vågar man inte ens försöka. Forskning har till och med visat att negativitet är skadligt för hjärnan. Vår hjärna är som en muskel som kan tränas och formas hur som helst. Om man är i ett negativt tillstånd för länge är sannolikheten stor att detta blir hjärnans naturliga tillstånd. Det första steget ut ur detta destruktiva läge är att inse att man själv väljer sina tankar och känslor. Ser man på sig själv som ett hjälplöst offer är det lätt att tro att man inte kan påverka sin situation. Ser man sig istället som en stark och handlingskraftig person som själv bestämmer över sitt liv blir utgångsläget ett helt annat. Då kan man ta sig an sina utmaningar med självförtroende, mod och positiva förväntningar. En annan mycket viktig del är att fokusera på vad man är tacksam över i livet. Tacksamhet ökar självkänslan och förmågan att känna glädje och se det goda i varje situation. Det minskar också negativa tankar och behovet av att jämföra sig med andra.

Bra val

Ser man på varje ny dag med tacksamhet blir den full av möjligheter och potential. Börja morgonen i en positiv anda. Det sätter tonen för hela resten av dagen. Slänger man i sig en ohälsosam frukost och kastar sig in i stressande jobbtankar hamnar man i ett negativt tillstånd redan från början. Då är det en lång uppförsbacke att vända dagen till något positivt. Gå istället upp en halvtimme tidigare och tillåt dig att vara i en bubbla av lugn och ro och harmoniska tankar på morgonen. Börja med en hälsosam frukost och kanske ett träningspass. Då blir det lättare att fortsätta i samma goda stil. Bra val leder nämligen till ännu fler bra val och man skapar en positiv snöbollseffekt som man kan rida på hela dagen.