Gör upp med hjärnspökena

Det är lätt hänt att begränsande övertygelser och negativa tankemönster sätter käppar i hjulet för viktnedgången. Gör upp med dessa hämmande tankar och få tillbaka tron på dig själv.
Publicerad 12 februari 2016

Gamla övertygelser

Man vill gå ned i vikt och leva hälsosamt, men man stöter ständigt på nya hinder. En situation som många nog känner igen sig i. Roten till detta är ofta en dålig självbild och ett gäng begränsande övertygelser som håller en tillbaka. Alla har vi mer eller mindre omedvetna uppfattningar om oss själva som hjälper eller hämmar oss i livet. Många av våra negativa övertygelser grundar sig i barndomen. Sedan dess har de legat och grott och fått fäste i det undermedvetna. De livnärs genom mönster av negativt tänkande, oro och tvivel på den egna förmågan. Men är det verkligen rimligt att dessa gamla föreställningar ska styra livet idag och hindra en från att uppnå sina mål och drömmar? Givetvis inte.

Tankens kraft

Det kan verka som att våra tankar helt och hållet lever sitt eget liv i vårt inre. Det är lätt att tro att de inte har någon betydelse så länge de stannar där och man inte delar med sig av dem till omvärlden. Detta är emellertid helt fel. Den inre dialogen påverkar vår psykiska hälsa i allra högsta grad. Därför måste man ta ansvar för sina tankar och noga välja vad som ska släppas in. I varje situation kan man ta ett aktivt beslut om hur man tolka läget och vad man ska tänka. Låter man tankarna gå på autopilot hamnar man garanterat i gamla, negativa tankemönster. Det är bara man själv som föder och underhåller de negativa övertygelser man har. Och det är bara man själv som kan bryta dem.

Hantera tankarna

För att bli fri från sina vanföreställningar måste man först bli medveten om dem. För att lyckas med detta krävs det att man uppmärksammar sina känslor. En känsla föregås nämligen alltid av en tanke. Om man känner sig nere och uppgiven är det viktigt att observera de tankar som skapar dessa känslor. Ofta börjar det försiktigt med tankar på misslyckanden eller motgångar man haft. Detta triggar igång självnedsättande tankar som leder in i en nedåtgående spiral. Tankar som ”jag är oduglig”, ”jag klara inte av detta” och ”jag är inte tillräckligt…” handlar i grunden om att man ser sig själv som otillräcklig. Det leder till rädsla och handlingsförlamning. Byt ut dessa tankar till ” jag känner mig oduglig” och ”jag känner mig inte tillräckligt duktig” och så vidare. Det är viktigt att hålla isär vad man är och vad man känner. Man kan känna sig värdelös för tillfället, men det är bara en övergående känsla som inte säger något om vem man verkligen är. Detta är en viktig insikt. Led sedan försiktigt om tankarna i en mer positiv riktning. Hjärnan är flexibel och formbar hela livet. Om man tänker något tillräckligt ofta kommer hjärnan till slut att se det som en självklar sanning. Tänker man på sig själv som stark, handlingskraftig och positiv kommer det snart blir en självuppfyllande profetia. Kom ihåg att tankarna har en oerhörd makt över oss och livet kan förändras i en mycket positiv bemärkelse om man lär sig hantera dem.