Öka din tro på din egen förmåga

För ju större tilltro du har till din förmåga att uppnå ett specifikt mål, desto tidigare tar du de första stegen mot att nå det.
Publicerad 8 september 2020

Self-efficacy är en psykologisk term och står för ”upplevd självförmåga”, det vill säga tilltro till vår egen förmåga att klara en viss uppgift eller utveckla en viss färdighet. Att tro på sin egen förmåga är inte detsamma som självförtroende eller självkänsla - de refererar till hur du tänker och känner om dig själv. Du kan vara den mest självsäkra personen i världen, men har ändå liten tilltro till din egen förmåga att t ex kunna byta olja på bilen eller “klara” ett yogapass.

3 snabba fakta

  1. När vi är övertygade om att vi kan åstadkomma något är det mer troligt att vi vidtar åtgärder. Och tilltron till vår förmåga växer sig starkare för varje steg vi tar.
  2. Vår tilltro till oss själva varierar beroende på våra färdigheter. Du kanske känner dig säker på din förmåga att laga en ny maträtt men du känner dig kanske inte alls lika säker på din förmåga att spela gitarr.
  3. I en studie gjord på 349 personer visade det sig att de som redan vid studiens start hade en hög tilltro till sin förmåga att göra hälsosamma matval och att motionera var också de som var mer benägna att registrera vad de åt och att gå ner i vikt.

Att göra

Tänk på ett mål du vill uppnå. Föreställ dig hur en ökad tilltro till din egen förmåga skulle kunna ta dig ett steg närmare ditt mål. Ta hjälp av någon av strategierna nedan.

  1. Nå små prestationer. När vi åstadkommer något som vi planerat att göra, oavsett hur litet det är, ökar vår tro på vår egen förmåga. Välj ett litet genomförbart steg du ska ta den här veckan. Är du osäker i köket? Börja med att lära dig laga ett enkelt recept.
  2. Se andras framgångar. Inspireras av någon du kan relatera till. När vi ser andra lyckas ökar vår tro på att vi också kan lyckas. Vill du springa 5 km? Motiveras av någon som började på samma motionsnivå som du är på – inte av någon som springer maraton.
  3. Känn dig mer balanserad. Var uppmärksam på dina känslor. Om du är orolig eller anspänd tolkar din hjärna det som att du saknar självförtroende. Att göra något som får din hjärna och kropp att slappna av kan vara till hjälp för att landa i dig själv och tro på dig själv. Prova t ex att djupandas eller prata med någon som brukar få dig att skratta.
  4. Få uppmuntran. Omge dig med människor som du litar på och som du vet stöttar dig. Eller prova att bli din egen hejaklacksledare. Ett uppmuntrande ord från dem - eller dig själv - kan räcka långt för att du ska öka din egen tro på dig själv. Ring en vän när du behöver uppmuntran eller skriv små positiva lappar till dig själv.


Relaterad artikel: Så når du ditt mål - din väg till framgång