Öppna upp ditt mindset för förändring

Att ta sig an utmaningar med ett hjälpande tankesätt spelar stor roll för viktminsknings- och hälsoresan.
Publicerad 10 maj 2019

”Jag vet inte var jag ska börja. Jag kan inte göra detta”

Vi har alla hört den där rösten inne i våra huvuden. Kanske hörde du den när du började fundera över att du skulle ta tag i din hälsa och gå ner i vikt. Det är helt naturligt att i viss mån tvivla på sig själv. Resan mot ett hälsosammare liv och en lägre vikt är inte alltid enkel och du kommer att möta utmaningar. Men bara det faktum att du är här och läser denna text visar att du kan ta dig förbi dessa stjälpande tankar och nå framgång.

Faktum är att när det handlar om att tackla utmaningar spelar ditt mindset, ditt sätt att tänka, stor roll. Hela skillnaden kan härledas till om du har ett ”statiskt” eller ”dynamiskt” tankesätt.

Omfamna det dynamiska

En persons mindset formas av vilka tankar som regelbundet far omkring i hjärnan. De som har ett statiskt mindset tror att saker och ting är skrivet i sten och att människors förmågor är förutbestämda och man kan inte utveckla nya. De är mer benägna att vara taskiga mot sig själva, att lägga skuld på sig själva när saker inte går som planerat och tro att de inte kan påverka sina omständigheter.

Å andra sidan, de som har ett dynamiskt mindset tror på att saker kan förändras och att med viss ansträngning kan individer skapa nya vanor. De är mer benägna att vara öppna för nya utmaningar och erfarenheter och de hanterar mer sannolikt motgångar utan att döma sig själva.

Kom bara ihåg att ingen av oss är födda med antingen ett statiskt eller ett dynamiskt mindset. Det kan förändras beroende på vår situation, men även hur vi mår en viss dag. Om du t ex är idrottare kanske du tar dig an en fysisk utmaning med ett dynamiskt tankesätt, medan du är i ett statiskt tankesätt inför en tuff utmaning på jobbet.

Du kan förändra ditt tankesätt till att bli mer dynamiskorienterat med lite övning och tålamod.

Förnya dina tankar

Istället för att säga ”jag kan inte göra detta” när du stöter på motgång eller står inför något nytt, kan en mer dynamiskorienterad reaktion vara: ”Jag har aldrig gjort något liknande, men jag är redo att lära mig hur”. Här är tre steg att ta för att förstärka ett dynamiskt mindset:

  • Lär dig att känna igen stunder när du står inför en utmaning eller en ny erfarenhet som du tar dig an med ett statiskt mindset. Vilka statiska tankar har du? Nyckelfraser att se upp med är ”Jag kan inte…” ”Jag har aldrig…” och ”Jag är dålig på detta”.
  • Förändra hur du pratar till dig själv. Prata till dina statiska tankar med en dynamisk mindsetröst. Du kan till exempel påminna dig själv om utmaningar som du klarat av förut. Hur kan du tillämpa detta på den här situationen? Hur kan du ta dig an denna nya utmaning?
  • Fortsätt öva. Ju oftare du övar på att ”prata tillbaka” ditt statiska mindset, desto mer naturligt kommer ditt dynamiska mindset att bli. Du kommer att kunna falla tillbaka på det i många situationer, inte minst under din hälsoresa. Ett dynamiskt mindset kan hjälpa dig att hantera en motgång som t ex en mindre viktökning utan att skuldbelägga dig själv. Tankesättet kan inspirera dig att prova en ny fysisk aktivitet, lägga upp något på Community eller ta reda på hur det känns att meditera. Förändra den där rösten i ditt huvud och se hur det förändrar ditt liv!