Sätt mål för framgång

Fyra sätt att få dem att fungera
Publicerad 27 februari 2019

Var vill du vara med dina viktrelaterade mål och andra hälsomål om sex månader eller ett år? Ditt långsiktiga mål kanske är att gå ner 10 eller 15 kilo, klara av att springa 5 km, eller ta med matlåda oftare än du äter utelunch.

Gör målen till handling

För att nå långsiktiga mål behöver du en riktning. Ett sätt att bestämma din riktning och vilken väg du ska ta att är att ha flera mindre beteendemål längs vägen.

Beteendemål hjälper dig på tre sätt. Genom att…

  • De ger oss en riktning
  • Ger oss saker vi ska ändra eller göra
  • Låter oss kartlägga vår framgång längs vägen

Tänk på dem som ”hur” tillsammans med ditt ”vad” som är ditt slutliga mål. Så du kanske sätter upp ett beteendemål att byta ut din glass i soffan på kvällarna till färsk frukt, eller gå ut och springa två eller tre gånger i veckan, eller att veckohandla varje söndag. Det är exempel på ”hur” på vägen till ditt vikt-, aktivitet- eller hälsomål.

Sätt smarta mål

Du som är ny, börja med ett eller två mål åt gången. Har du för många saker att fokusera på blir det svårt att nå alla dina mål. Ge dig själv tid att nå och bibehålla dina första beteendemål – och sätt sedan nya mål.

Gör varje mål…

Specifikt. Var detaljerad med vad, när, var och kanske med vem. ”På söndag efter frukost ska jag skriva handlingslista och åka och handla kl 10.” istället för ”På söndag ska jag handla”. När du är specifik i din plan är det troligare att du faktiskt genomför den jämfört med om du är mer generell.

Aktivt. Vi har alla beteenden som vi vill bli av med från våra liv – och vi vet också hur svårt det kan vara utan bättre alternativ. Prova att se det från en annan synvinkel: ersätt det med ett nytt beteende istället för att ta bort det. Till exempel, ta en promenad efter middagen så är sannolikheten mindre att du sätter på TVn.

Realistiskt. Ditt mål måste passa in i ditt liv och möta dig där du är just nu. Om du inte har sprungit mer än två minuter i sträck sedan du var barn, låt ditt första mål handla om att promenera. Ett mål som är för svårt att uppnå, tenderar att fortsätta vara just ett mål och inte något du faktiskt når.

Kortsiktigt. På så sätt kan du stämma av dina framsteg varje vecka och justera målet snabbt om det behövs. Du kan också få en snabbare belöning – vilket kan inspirera dig att fortsätta.

Heja dig!

Klappa dig själv på axeln varje gång du når ett mål, oavsett hur stort eller litet det är! Det är inte bara för att du ska känna dig bra: att uppmärksamma och fira både små och stora framgångar boostar inte bara ditt självförtroende till att du klarar att göra förändringar, det gör det mer troligt att du fortsätter med dem på längre sikt.