Ta hjälp av dina styrkor för att nå ditt mål

Identifiera vilka dina främsta styrkor är och ta hjälp av dem för att ta dig mot ditt vikt- och hälsomål.
Publicerad 30 oktober 2019

Oavsett vilket mål du har så kommer du att nå det fortare om du tar hjälp av dina naturliga styrkor, dvs de egenskaper som gör dig till ditt bästa jag. Börja med att ta reda på vilka de är.

VIA Institute on Character har identifierat 24 positiva egenskaper (karaktärsdrag). Alla människor har alla 24 egenskaper inom sig, men de finns i olika grad hos var och en av oss. Det gör oss alla unika. I nästan två årtionden har VIA Institute on Character hjälpt människor att förändra sina liv genom att de identifierat sina egna styrkor. Var och en av de 24 karaktärsdragen hamnar in under en av sex kategorier - visdom, mod, medmänsklighet, rättvisa, återhållsam och meningsfullhet. 

Ta en titt på alla karaktärsdragen och välj ut de fem som beskriver dig bäst (de kan finnas i en och samma kategori eller under olika kategorier). Välj sedan en av dem som du kan luta dig lite extra mot under veckan för att nå det mål du satt upp. Om du t ex är kreativ kan du använda det till att skapa ett nytt recept med lågt PersonligaPoints®värde den här veckan. Eller om vänlighet är en av dina främsta egenskaper kan du bestämma dig för att posta åtminstone tre uppmuntrande kommentarer på Community

Visdom

Kreativitet

Nyfikenhet

Gott omdöme

Kärlek till lärande

Perspektiv (se helheten)

Mod/tapperhet

Ärlighet mot mig själv och andra

Mod (våga anta utmaningar)

Uthållig (målmedveten)

Entusiasm

Medmänsklighet

Vänlig (hjälpsam)

Kärlek till mig själv och andra

Social intelligens (förstå mig själv och andra)

Opartisk/rättvis

Rättvisa (behandla alla lika)

Ledarskap (förmågan att leda sig själv och andra)

Samarbete 

Återhållsam/Avvaktande

Förlåtelse

Ödmjukhet

Försiktighet (att tänka igenom innan du agerar)

Självreglering (förmågan att påverka dina tankar, känslor och handlingar)

Meningsfullhet

Att uppskatta det vackra

Tacksamhet

Hopp (realistisk och optimistisk om framtiden)

Humor

Andlighet (tron på ett syfte och mening med livet)