4 steg att hantera känslomässigt ätande

Äter du när du är stressad, uttråkad eller ledsen? Vi hjälper dig bryta mönstret.
Publicerad 23 april 2020

Det är inte ovanligt att vi kommer på oss själva med handen i chipspåsen eller med en skål glass framför oss när vi är stressade, uttråkade eller ledsna. Att äta kan distrahera oss och trösta oss, men det varar bara tillfälligt. Efteråt kan vi känna oss frustrerade, inte minst om det påverkar vår vikt och det mål vi vill nå. Att vara uppmärksam på de tendenser man har i sitt ätbeteende när man är känslomässigt påverkad gör det lättare att känna igen när det händer. 

3 snabba fakta

  1. Bland svenska ViktVäktarna® medlemmar säger 30% att det är mest troligt att de kommer äta för mycket när de känner sig stressade. Stress är den vanligaste anledningen till att vi överäter, tätt följt av att vi känner oss ledsna, trötta och uttråkade.
  2. Om du alltid äter popcorn på bio är det en vana. På liknande sätt har det blivit en vana för många att äta när man är känslomässigt påverkad.
  3. När vi börjar känna igen vår lust att äta på grund av stress, trötthet eller någon annan känsla har vi också möjligheten att avbryta vårt automatiska beteende och välja en annan väg än mat. Ju mer vi gör detta, desto mer troligt är det att vi skapar ett nytt beteende för hur vi kan hantera känslan.

Att göra

Nästa gång lusten att känsloäta infinner sig kan du ta hjälp av de fyra stegen nedan.

1. Pausa. Lägg in en paus mellan impulsen OCH vad du gör härnäst för att hjälpa dig bryta ditt automatiska beteende att ta något att äta. Sätt ett alarm på fem minuter innan du agerar. Under tiden kan du t ex lyssna på en guidad mindsetövning i WW appen, gå in på Community eller titta på ett roligt klipp på Youtube. 

2. Stäm av. Stäm av med dig själv när alarmet ljuder. Har du fortfarande lust att äta? Om inte, fortsätt gör något annat. Om svaret är ja, tänk på andra strategier som kan reducera stress eller förändra ditt känslotillstånd. Kanske kan det hjälpa att spela din favoritsång, ringa en vän eller läsa en tidning.

3. Agera. Prova någon av de idéer som du reflekterat över i punkt 2 för att hantera den känsla du upplever. Om du inte kan komma på något som skulle funka just nu, utan det enda du kan tänka på är att stoppa något i munnen – gör det. Du har redan tagit ett steg mot att bryta vanan att koppla ihop mat med känslor. Och du kommer att  kunna göra ett mer medvetet val. Se om du kan välja något smartare än du hade gjort om du gett efter för impulsen direkt.

4. Reflektera. Åt du, eller gjorde du något annorlunda? Uppmärksamma hur du kände dig och om lusten att äta förändrades under tiden. Kanske vill du välja en annan strategi nästa gång. Om du inte är nöjd med hur det blev är det viktigt att vara snäll mot sig själv och se det här tillfället som en möjlighet att lära, växa och gå vidare. Att se detta som en process att lära av kommer att hjälpa dig att justera och anpassa din vidare resa mot mål.