Målsättningar på alla nivåer

Att driva igenom livsstilsförändringar är alltid svårt. Har man bestämt sig för att gå ned i vikt, börja träna och äta hälsosamt är tydliga målsättningar på alla nivåer en viktig komponent för att lyckas.
Publicerad 18 april 2016

Övergripande mål

Det första man bör fundera över är den långsiktiga visionen. Denna ska sätta riktningen för alla andra mål och fungera som en kompass under resans gång. Det triggar motivationen att hålla visionen i huvudet och inte bara alla kortsiktiga måsten. Skriv ned vad du vill uppnå och hur den framtida målbilden ser ut. Vill du väga x antal kilo, bli av med hälsoproblem, bli piggare, starkare och friskare? Skriv också ned vad det skulle innebära att uppnå dessa saker. Hur skulle livet förändras?

Målsättningar på alla nivåer

Nästa steg är att bryta ned den övergripande visionen till konkreta, mer hanterbara mål. Dessa bör sträcka sig mellan långsiktiga mål ända ned till små, dagliga mål. Tidsbestäm målen och avgör vad som ska uppnås på tre år, ett år, ett halvår, en månad, denna vecka och idag. Ju närmare målen ligger i tiden desto mindre bör de förstås vara. Är de kortsiktiga målen alltför omfattande kommer de bara bli ouppnåeliga stressmoment. Ett rimligt kortsiktigt mål kan vara att träna två eller tre pass under den kommande veckan. Ett medellångsiktigt mål kan vara att lyckas springa en mil utan att stanna om fyra månader. Försök att inte sträva efter för många mål samtidigt. Det kan bli överväldigande och risken är stor att man misslyckas med alla. Ge därför målen olika prioritet genom att rangordna dem, framför allt de kortsiktiga. Tänk också på att ofta återknyta till den övergripande målbilden och se till att det finns en tydlig koppling mellan de kortsiktiga målen och den långsiktiga visionen.

De små målens kraft

Underskatta inte målen på detaljnivå. Nyckeln till att lyckas är att hela tiden sätta den ena foten framför den andra, hur litet steget än är. Varje dag bör man fråga sig vad man kan göra just idag för att närma sig målet. Det kan också vara bra att sätt upp minimimål som måste uppnås varje dag, oavsett hur trött och stressad man är. Det kan vara något så enkelt som att komma ut på en rask promenad under lunchen, äta en portion broccoli till middagen eller göra några styrkeövningar framför tv:n. Då har man trots allt gjort framsteg och slipper känna att man misslyckats. Den generella ambitionsnivån bör givetvis ligga högre, men under vissa dagar är ett litet steg i rätt riktning betydligt bättre än ingenting.

Uppföljning

När man äntligen uppnått ett mål bör man ta sig tid att njuta av det istället för att genast hasta vidare till nästa. Uppskatta innebörden av de framsteg du gjort. Om det var ett viktigt mål är det också lämpligt att belöna sig själv på något sätt. Dock inte med mat eller sötsaker. Gör gärna en utvärdering i efterhand. Om du uppnått målet lätt kan det vara idé att sätta tuffare mål i framtiden. Om det däremot tog nedslående lång tid kanske nästa mål ska vara aningen enklare.