Stärk din aktivitets-identitet

Fokusera på dina fysiska färdigheter och börja tänk på dig själv som den fysiskt aktiva person du kan vara (och faktiskt är).
Publicerad 3 september 2020

Var och en av oss kan känna igen sig i flera olika identiteter. Vi kan t ex tänka på oss själva som en förälder, som en vän, som vårt yrke (t ex lärare), som extrovert eller introvert etc. Hur vi tänker om oss själva och vilka förmågor vi har, spelar en stor roll då det påverkar vad vi faktiskt gör. Det påverkar även vad vi kommer att göra framöver. Detta stämmer även för fysisk aktivitet. I vilken utsträckning vi tänker på oss själva som fysiskt aktiva personer spelar en direkt roll för våra motionsvanor. För när du tänker på dig själv som en person som är fysiskt aktiv är du också mer benägen att röra på dig. 

3 snabba fakta

  • Studier visar att våra personliga identiteter påverkar vad vi planerar att göra - och vad vi faktiskt gör. Det stämmer i många olika avseenden, från vad vi äter till hur vi spenderar vår fritid.
  • Studier visar att när vi tänker på oss själva som en person som är fysiskt aktiv är vi mer benägna att vara aktiva, vilket leder till att vi identifierar oss som fysiskt aktiva personer i ännu högre utsträckning. Det blir en positiv spiral.
  • När vi lyfter in aspekter av fysisk aktivitet i andra delar av vårt liv är det också mer troligt att vi tänker på oss själva som en fysiskt aktiv person. Det innebär att om vi pratar om träning och klär oss i träningskläder kan det hjälpa oss att se oss själva som “träningspersoner”.

Att göra


Ett sätt att utveckla en starkare identitet kopplat till fysisk aktivitet är att skapa en tanke hos oss själva med fokus utifrån vad vi har gjort tidigare och vad vi är kapabla att göra, oavsett hur litet det är. Vi har alla VARIT aktiva så vi kan alla tänka på oss själva på ett eller annat sätt som en person som ÄR aktiv. Och den lilla förändringen i hur vi tänker kan göra skillnad. Omvärdera ditt sätt att tänka för att fokusera på dina fysiska färdigheter den här veckan. 

  1. Börja med att identifiera vilket motionsmål du har. Kanske vill du bli mer aktiv i vardagen, börja springa eller dansa? Du kanske vill träna på en mer regelbunden basis? Precisera dina svar för att fokusera på vad du verkligen vill göra.
  2. Tänk tillbaka på när du gjort någon av de här aktiviteterna förut, även det minsta lilla du gjort. Du har kanske gått i trappor ibland? Även om du inte sprungit en mil eller tagit dansklasser har du kanske sprungit till bussen eller dansat på fester någon gång.
  3. Detta kan ses som dina bevis för att du kan. Använd dem för att forma en ny tanke baserat på den faktan. Det kan hjälpa dig att omvärdera ditt sätt att tänka och börja se dig själv lite mer som en person som är fysiskt aktiv. T ex ”Jag är en person som tar trapporna istället för hissen”.
  4. När du väl identifierat den tanken är det bra att repetera den för dig själv varje dag. Se till att vara uppmärksam på förändringar över tid kopplat till hur du tänker och vad du gör. Och var inte rädd för att vid behov testa annat som bevisar att du kan.

Om du missade vår serie “Vad händer i kroppen” kan du läsa de olika delarna här.

Missade du del 1? Vad händer i din kropp… när du skapar en vana 

Missade du del 2? Vad händer i din kropp… när du stressar

Missade du del 3? Vad händer i din kropp… när du äter hälsosammare

Missade du del 4? Vad händer i din kropp… när du är fysiskt aktiv

Missade du del 5? Vad händer i din kropp… när du sover

Missade du del 6? Vad händer i din kropp... när du skapar en mikro-vana