Promenera
Det kanske låter enkelt, men promenader är ett utmärkt sätt att motionera på! Här hittar du en promenadplan som passar dig, tips på hur du kan öva på medveten närvaro under promenaden och hur du sätter ett bra stegmål.