Sjukhuspersonal föregår med gott exempel

På SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus) är intresset för ViktVäktarna® på Jobbet stort och ses som en del i friskvårdsarbetet för att öka välbefinnandet på det individuella planet.
Publicerad 22 mars 2017

– En bättre kosthållning förbättrar hälsan och gör att man mår bättre. ViktVäktarnas koncept känns långsiktigt och något som är positivt att delta i, säger Åsa, ansvarig för personalklubben på SÄS och en av initiativtagarna.

Intresset för ViktVäktarna På Jobbet visade sig vara stort på SÄS. De startade sin första kurs i januari och har bestämt att de ska fortsätta ända fram till midsommar.

– Min chef gick ner 30 kg med ViktVäktarna för ett år sedan så vi bad henne fråga coachen om inte hon kunde komma till oss så på den vägen är det. När vi skickade ut en anmälan så var det 35 stycken som anmälde sig! 

Kurs i hälsa

Personalklubbens uppdrag är att inspirera medarbetarna till en hälsosam livsstil och är en del i det förebyggande arbetet för att till exempel minska sjukfrånvaro. Det gör personalklubben genom att erbjuder många olika friskvårdsaktiviteter till medarbetarna på SÄS.

– Vi som jobbar inom vården har i uppdrag att prata om levnadsvanor med patienterna. Genom att delta i ViktVäktarna på Jobbet får man bra påfyllnad av kunskap. Det är ingen snabbfix utan mer som en utbildning eller kurs. Det handlar om att ändra vanor, inte att utesluta något. Man får ett sunt tänk och blir mer medveten om vad man äter. Vi lär oss tänka smartare som vår coach Jennifer säger!

Åsa, som själv också är en av deltagarna på kursen, tycker att fördelarna med ViktVäktarna på jobbet är många, och på flera olika plan.

– Närheten och att det är lättillgängligt är bra. Sen är det positivt att träffa kollegor över gränserna, annars umgås man mest med de på sin egen enhet.

Åsa tror också att utbudet med kursmaterial, webben och mötet gör det flexibelt att följa.

– För oss som jobbar oregelbundna tider och med patienter så kan vi inte alltid vara med på hela mötet men då kan man i alla fall gå och väga sig.

Åsa på SÄS

Medvetna val i personalrestaurangen

Åsas mål är att gå ner 15 kg och lära sig hur en normal portionsstorlek ser ut.

– Jag har tidigare tränat på elitnivå men nu när jag tränar på motionsnivå behöver jag inte äta lika mycket. Med ViktVäktarnas recept blir det väldigt tydligt hur en normal portion ska se ut.

Åsa och hennes kollegor äter antingen medhavd lunch eller i personalrestaurangen.

– För min egen del så har jag börjat tänka efter mer vad jag kan välja. Det finns ett bra utbud i personalrestaurangen och det går att göra hälsosamma val.

Åsa har redan gått ner några kilon och tror att hon har goda chanser att nå sin målvikt.

– Vi har ju redan bestämt att vi ska fortsätta med en kurs till eftersom vi har fått så mycket positiv respons, så det borde gå.