Därför ska du uppmärksamma alla framgångar - oavsett hur stora eller små de är.

Att fira dina framgångar kan skapa ringar på vattnet.
Publicerad 6 juli 2022

Tänk tillbaka på när du påbörjade din vikt- och hälsoresa. Att skapa och hålla i hälsosamma vanor kan vara jobbigt, och ibland har du kanske fått kämpa lite extra. Och även om vissa vanor känns enkla idag, har det krävts en hel del jobb för att ta sig dit.

Tyvärr har vi en tendens att inte uppmärksamma våra ansträngningar och våra framgångar, utan istället blickar vi hela tiden framåt och ställer siktet högre och högre, lägger fokus vid sådant vi önskar vore annorlunda eller fokuserar på sådant som inte går bra. Problemet är att det kan få oss att känna missmod och hindra oss från att se vad som fungerar och vilka styrkor vi har.

Så den här månaden ska vi dela med oss av hur vi på olika sätt kan uppmärksamma oss själva och fira allt som går bra, fokusera på hur långt vi har kommit (inte på hur långt vi har kvar), och lägga fokus på allt det som fungerar. Det kan vara till hjälp för att hålla uppe motivationen för att skapa - och hålla i - hälsosamma vanor.

Återkom under kommande fem veckor för att ta del av varje veckas strategi.